Home Chưa phân loại Chiết khấu phí vận chuyển của người bán

Chiết khấu phí vận chuyển của người bán

by
 1. Chiết khấu phí chuyển hàng của người bán là gì?
 • Giá trị: Dễ hiểu với người tiêu dùng và là một công cụ hiệu quả để cải thiện giá trị đơn hàng trung bình.
 • Định nghĩa: Chiết khấu vận chuyển của người bán là một công cụ khuyến mãi cho phép người bán chiết khấu phí vận chuyển đơn hàng cho khách hàng. Người bán cần thanh toán phần chiết khấu của phí vận chuyển. Có thể đặt chiết khấu phí vận chuyển qua Trung tâm người bán > Khuyến mãi > Khuyến mãi bán hàng > Chiết khấu phí vận chuyển.
 • Lưu ý khi sử dụng:
 1. 1.Nếu giá trị đơn hàng của người dùng đáp ứng ngưỡng chiết khấu phí vận chuyển do TikTok Shop cung cấp và chiết khấu phí vận chuyển do người bán cung cấp, người dùng sẽ được hưởng chiết khấu vận chuyển do TikTok Shop cung cấp trước.
 1. 2.Chiết khấu phí vận chuyển của người bán có thể được kết hợp với chiết khấu sản phẩm, ưu đãi chớp nhoáng và các chiết khấu khác của người bán.
 1. 3.Chiết khấu phí vận chuyển của người bán chỉ có thể được đặt cho các sản phẩm cụ thể hoặc toàn bộ cửa hàng. Chỉ có thể đặt ngưỡng giá trị đơn hàng, cũng như vận chuyển miễn phí ở các khu vực được chọn, vận chuyển miễn phí cho toàn bộ đơn hàng hoặc chiết khấu phí vận chuyển. 
2. Cách tạo chiết khấu phí vận chuyển của người bán
2.1 Cách thức truy cập
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Chiết khấu phí vận chuyển
 • Nhấp vào “Tạo chiết khấu phí vận chuyển” để tạo chiết khấu phí vận chuyển mới
2.2 Nhập thông tin cơ bản
 • Tên khuyến mãi
 • Thời gian (ngày theo múi giờ của quốc gia/khu vực bán hàng)
 • Dài hạn
 • Thời hạn cụ thể 
 • Khu vực vận chuyển 
 • Tất cả khu vực/khu vực cụ thể 
 • Cài đặt chiết khấu 
 • Loại chiết khấu 
 • Vận chuyển miễn phí
 • Chiết khấu một phần
 • Tiêu chí khuyến mãi 
 • Không có/đạt giá trị đơn hàng (đặt ngưỡng giá trị đơn hàng)/đạt số lượng mặt hàng (đặt ngưỡng số lượng mặt hàng)
 • Phạm vi
 • Toàn bộ cửa hàng 
 • Các sản phẩm cụ thể 
2.3 Chọn sản phẩm
 • Để áp dụng chiết khấu cho các sản phẩm cụ thể, hãy nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn sản phẩm
2.4 Gửi

3. Cách xem, chỉnh sửa và kết thúc chiết khấu phí vận chuyển của người bán
3.1 Cách thức truy cập
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Chiết khấu phí vận chuyển
 • Nhấp vào “Xem chi tiết” để kiểm tra các khoản chiết khấu phí vận chuyển hiện có
3.2 Xem, chỉnh sửa hoặc kết thúc chiết khấu phí vận chuyển
 • Xem 
 • Chỉnh sửa 
 • Hủy kích hoạt 
Lưu ý: Hành động có thể được thực hiện theo trạng thái
Trạng thái
Hành động
Sắp tới
Chỉnh sửa\hủy kích hoạt
Đang diễn ra
Chỉnh sửa\hủy kích hoạt
Hủy kích hoạt
/
Đã hết hạn
/
4. Cách người tiêu dùng sử dụng chiết khấu phí vận chuyển của người bán
4.1 Đặt đơn hàng từ trang chi tiết sản phẩm
Người dùng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm từ mục trưng bày, video, phát trực tiếp hoặc kênh khác. Sau đó, người dùng có thể thấy biểu tượng “vận chuyển miễn phí”.

4.2 Đặt hàng từ LIVE
Người dùng đặt một đơn hàng trực tiếp từ buổi phát trực tiếp. Người dùng có thể thấy biểu tượng “vận chuyển miễn phí”.

You may also like

Leave a Comment