Công cụ đếm ký tự online - Count Character Tool

Nhập nội dung văn bản vào khung bên dưới để bắt đầu đếm ký tự hiện có:

Kết quả: