Home Chưa phân loại Hướng dẫn rút tiền

Hướng dẫn rút tiền

by
Tính năng
Chi tiết
Ảnh chụp màn hình (Xin chờ để được cập nhật)
Các bước rút tiền
Người bán có thể rút số tiền thanh toán về tài khoản ngân hàng. Trung tâm Người bán sẽ không tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng của Người bán.
 • Các bước rút tiền
 1. 1.Nhấp vào nút Rút tiền
 1. 2.Nhập số tiền và xác nhận tài khoản ngân hàng, sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.
 1. 3.Sau khi gửi yêu cầu rút tiền, số tiền được rút sẽ đến trong khoảng 1-5 ngày làm việc (Thời gian thực tế khoản thanh toán đến còn tùy thuộc vào xử lý của ngân hàng. Lưu ý rằng nếu có ngày lễ trong nước hoặc ở khu vực, thời gian đến có thể bị hoãn lại tương ứng).
 • Thông báo Quan trọng
 1. 1.Sau khi gửi yêu cầu rút tiền thành công, không thể hủy bỏ hoặc thay đổi yêu cầu này
 1. 2.Người bán chỉ có thể thực hiện một lần rút tiền sau mỗi 24 giờ.
Ví dụ: Người bán rút tiền thành công lúc 14:00 ngày 29 tháng 12, sau đó người bán chỉ có thể rút tiền lại sau 14:00 ngày 30 tháng 12
 1. 1.Nếu yêu cầu rút tiền của người bán không thành công, số tiền sẽ trả lại về “số tiền rút khả dụng” của người bán, và người bán cũng sẽ nhận được email thông báo. Người bán có thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng theo email rồi sau đó rút tiền lại.
Rút tiền tự động
Truy cập
 • Tìm thông tin bên dưới nút “Rút tiền” và nhấp vào “Cài đặt rút tiền tự động”
 • Theo mặc định, nút rút tiền tự động sẽ tắt và cần được bật thủ công để kích hoạt chức năng rút tiền tự động
 • Tiêu chuẩn:
 • Số tiền có thể rút phải lớn hơn VND 1000 để tiến hành chuyển khoản
 • Tần suất: Số tiền có thể rút sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của người bán vào mỗi thứ Tư
Người bán có thể rút tiền thủ công sau mỗi 24 giờ ngay cả khi bật tính năng rút tiền tự động
 • Bật rút tiền tự động
 • Nhấp vào nút “Rút tiền tự động”, sau đó nhấp vào “Bật” trong cửa sổ bật lên để xác nhận
 • Thay đổi tài khoản ngân hàng để nhận tiền
 • Tài khoản ngân hàng chính là tài khoản ngân hàng mặc định của người bán
 • Có thể thay đổi tài khoản ngân hàng chính/mặc định bằng cách nhấp vào “Thay đổi”
 • Nhấp vào “Thay đổi tài khoản” rồi chọn một tài khoản ngân hàng khác
Bật rút tiền tự động
Thay đổi tài khoản ngân hàng để nhận tiền
Kiểm tra 
Bản ghi thu nhập
 • Bản ghi thu nhập:
 • Người bán có thể kiểm tra các bản ghi Thu nhập trong mục Tài chính -> Rút tiền -> Lịch sử -> Thu nhập
 • Các bản ghi thu nhập sẽ được hiển thị theo kích thước của giai đoạn Thanh toán
 • Xuất các bản ghi thông qua chức năng xuất (khoảng thời gian không được vượt quá 90 ngày)
 • Chi tiết Thu nhập của giai đoạn thanh toán đơn lẻ:
 • Nhấp vào “Xem chi tiết” trong danh sách thu nhập và sẽ được chuyển hướng đến trang chi tiết thu nhập
 • Chi tiết thu nhập sẽ hiển thị các đơn hàng và các chi tiết điều chỉnh thích hợp khác
 • Xuất tất cả các bản ghi đơn hàng của giai đoạn thanh toán đơn lẻ này
Bản ghi thu nhập
Chi tiết thu nhập của giai đoạn thanh toán đơn lẻ

You may also like

Leave a Comment