Home Chưa phân loại Tiền bồi thường tự động cho chi phí vận chuyển

Tiền bồi thường tự động cho chi phí vận chuyển

by

Tiền bồi thường tự động cho chi phí vận chuyển trả hàng do họ tự sắp xếp

Tự động Bồi thường
Để tối ưu hóa trải nghiệm trả hàng của khách hàng và cải thiện các cam kết của nền tảng. TikTok Shop sẽ cho ra mắt tính năng tự động bồi thường phí vận chuyển vào ngày 26 tháng 9 năm 2022.
  1. 1.Người mua có thể chọn [Tự sắp xếp] làm phương thức hoàn trả sản phẩm hiệu quả khi họ mở yêu cầu trả hàng và hoàn tiền;
  1. 2.Nền tảng sẽ xác định trách nhiệm dựa trên lý do yêu cầu trả hàng và hoàn tiền. Nếu người bán chịu trách nhiệm hậu mãi. Khách hàng sẽ được tự động bồi thường bằng phiếu giảm giá với số tiền cố định. Sau khi người bán đã nhận và kiểm tra hàng hóa;
  1. 3.Nền tảng sẽ ưu tiên bồi thường cho khách hàng bằng phiếu giảm giá. Sau đó trừ số tiền tương ứng vào số dư quyết toán của người bán;

Người mua cần làm gì?
  • Người mua cần chọn lý do hậu mãi chính xác theo tình huống thực tế. Khi gửi yêu cầu trả hàng và hoàn tiền, sau đó chờ người bán phê duyệt;
  • Sau khi yêu cầu trả hàng và hoàn tiền được phê duyệt, người mua/khách hàng cần chọn phương thức trả hàng. Khi khách hàng chọn phương thức “Tự sắp xếp”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo rằng người mua cần phải chịu chi phí vận chuyển. Và có thể nhận phiếu giảm giá khi dịch vụ hậu mãi hoàn tất;
  • Sau khi người bán nhận hàng, nếu người bán chịu trách nhiệm đối với việc trả hàng hoặc người dùng có quyền trả hàng miễn phí, hệ thống sẽ tiến hành tự động bồi thường và người dùng có thể vào xem phiếu giảm giá theo lời nhắc;

return-1return-2


Người bán cần làm gì?
  • Người bán cần xem lại yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng. Nếu lý do hậu mãi không hợp lý. Người bán có thể từ chối yêu cầu và thương lượng. Với khách hàng để thay đổi lý do. Tránh tổn thất do chỉ định sai bên chịu trách nhiệm;
  • Người bán có thể kiểm tra số tiền bị khấu trừ trong Trung tâm người bán – Tài chính – Lịch sử quyết toán – loại phí “Khấu trừ tiền do người bán”. Mục “Khấu trừ tiền do người bán” sẽ liệt kê phí vận chuyển được đền bù tự động trong tùy chọn “tự sắp xếp”. Người bán có thể xem lý do chi tiết bằng cách nhấp vào “Xem lý do” của mỗi lịch sử;
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kết quả bồi thường tự động. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ dịch vụ người bán trong trung tâm trợ giúp

return3 return4return5

You may also like

Leave a Comment