Home Chưa phân loại Trường hợp thường gặp

Trường hợp thường gặp

by
  1. Tại sao Người bán phải giải quyết các đơn hàng? 
1) Một số đơn hàng chưa hoàn thành. (Trạng thái đơn hàng hiển thị “Chưa hoàn thành” có nghĩa là gói hàng chưa được giao, hoặc đơn hàng vẫn còn trong thời gian hậu mãi, hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền liên quan đến đơn hàng này vẫn chưa kết thúc) 
2) Tất cả số tiền thanh toán cho đơn hàng đã hoàn thành cho đến nay là số âm 
3) Khoản thu của người bán chưa đạt đến ngưỡng thanh toán. 
 
  1. 2.Tại sao số tiền thanh toán của người bán bị âm? 
Tổng số tiền thanh toán âm của một đơn hàng là do thực tế rằng khoản thu của đơn hàng đó lớn hơn các khoản phí. Như bản phân tích thanh toán sau đây cho thấy, khi phí vận chuyển vượt quá khoản thanh toán của khách hàng, tổng số tiền thanh toán sẽ là số âm. 
Thông báo: 
  • Phí vận chuyển của khách hàng (ở phía bên trái): Phí vận chuyển do người mua chịu là số tiền dự kiến được tính dựa trên trọng lượng của sản phẩm mà người bán đã tải lên. 
  • Phí vận chuyển (ở bên phải): phí vận chuyển được tính bằng Phí vận chuyển thực tế trừ Chiết khấu phí vận chuyển của nền tảng 
(Công thức tính: Phí vận chuyển = Phí vận chuyển thực tế – Chiết khấu phí vận chuyển của nền tảng) 
Phí vận chuyển thực tế được tính dựa trên trọng lượng thực tế do nhà cung cấp dịch vụ giao nhận đo lường. 
 
  1. 3.Cách thanh toán đơn hàng đã được trả hàng và hoàn tiền bởi khách hàng? 
Điều này phụ thuộc vào trách nhiệm của việc hoàn tiền hoặc đơn hàng bị trả lại. Nếu người bán chịu trách nhiệm thanh toán, thì phí vận chuyển sẽ được tính cho người bán. 
Ví dụ, đối với lý do hoàn tiền & đơn hàng bị trả lại là sản phẩm không khớp với mô tả hoặc gửi sai sản phẩm. Sau khi đơn hoàn tiền và trả hàng được xử lý, người bán cần phải thanh toán phí vận chuyển. 
 

You may also like

Leave a Comment