Home Chưa phân loại Từ chối yêu cầu hậu mãi

Từ chối yêu cầu hậu mãi

by
yeu-cau-hau-mai
Khi nhận được yêu cầu hậu mãi của người mua, bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu dựa trên tình huống của yêu cầu hoặc nội dung liên hệ với người mua. 
Khi từ chối yêu cầu hậu mãi của người mua, bạn phải chọn một lý do. Bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng bằng văn bản/hình ảnh để chứng minh cho lý do đã chọn khi được nhắc trên trang này. 

Chi tiết về lý do từ chối và bằng chứng bắt buộc:

Loại yêu cầu hậu mãi
Lý do người bán từ chối
Mô tả lý do người bán từ chối yêu cầu
Có cần bằng chứng không?
Bằng chứng sẽ do người bán cung cấp
Yêu cầu hủy đơn hàng
Sản phẩm đã được đóng gói
Sản phẩm đã được đóng gói và không thể hủy đơn hàng
KHÔNG
– Ảnh chụp gói hàng hoặc bằng chứng khác
Bạn đã đạt được thỏa thuận với người mua
Yêu cầu bị từ chối sau khi thương lượng với người mua
KHÔNG
– Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Đã vận chuyển nhưng không được giao – yêu cầu chỉ hoàn tiền
Không thể thay đổi địa chỉ
Người mua nhập sai địa chỉ và sản phẩm đang ở địa điểm trung chuyển, yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ
KHÔNG
/
Bạn đã đạt được thỏa thuận với người mua
Yêu cầu bị từ chối sau khi thương lượng với người mua
– Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Đã giao – yêu cầu chỉ hoàn tiền
Cần đăng ký hoàn tiền và trả hàng
Sản phẩm đã được giao và yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ, người mua cần yêu cầu trả hàng & hoàn tiền
KHÔNG
/
Trách nhiệm của người mua đối với địa chỉ không chính xác
Người mua nhập sai địa chỉ và sản phẩm đã được giao, yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ
– Ảnh chụp màn hình địa chỉ đơn hàng – Ảnh hoặc ảnh chụp màn hình thông tin và hệ thống kho vận – Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Đúng mặt hàng
Sản phẩm giống như mô tả, yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ
– Ảnh chụp hàng đã vận chuyển – Ảnh/ảnh chụp màn hình nội dung mô tả của hàng hóa do người mua đặt – Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Sản phẩm sẽ được gửi riêng
Các mặt hàng đang được gửi theo các gói riêng biệt và không có mặt hàng nào bị thiếu, yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ
– Ảnh/ảnh chụp màn hình của các gói hàng/thông tin đơn hàng theo gói đã tách
Sản phẩm hoạt động tốt/Người mua sử dụng sai cách
Sản phẩm có đầy đủ chức năng, yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ
– Ảnh chụp hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc minh họa tính năng
Lý do không rõ ràng hoặc thiếu bằng chứng
Lý do cho yêu cầu của người mua không rõ ràng hoặc thiếu bằng chứng, yêu cầu chỉ hoàn tiền không được hỗ trợ
– Lý do từ chối
Bạn đã đạt được thỏa thuận với người mua
Yêu cầu bị từ chối sau khi thương lượng với người mua
– Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Đã giao – yêu cầu trả hàng & hoàn tiền
Đúng mặt hàng
Sản phẩm giống như mô tả, lý do cho yêu cầu của người mua không rõ ràng và cần có bằng chứng bổ sung
– Ảnh/video về hàng đã vận chuyển – Ảnh/ảnh chụp màn hình nội dung mô tả của hàng hóa do người mua đặt – Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Sản phẩm sẽ được gửi riêng
Các mặt hàng đang được gửi trong các gói riêng biệt và không có mặt hàng nào bị thiếu, yêu cầu trả hàng & hoàn tiền không được hỗ trợ
– Ảnh/ảnh chụp màn hình của các gói hàng/thông tin đơn hàng phân tách
Sản phẩm hoạt động tốt/Người mua sử dụng sai cách
Sản phẩm có đầy đủ chức năng, yêu cầu trả hàng & hoàn tiền không được hỗ trợ
– Ảnh chụp hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc minh họa tính năng
Lý do không rõ ràng hoặc thiếu bằng chứng
Lý do cho yêu cầu của người mua không rõ ràng hoặc thiếu bằng chứng, yêu cầu trả hàng & hoàn tiền không được hỗ trợ
– Lý do từ chối
Bạn đã đạt được thỏa thuận với người mua
Yêu cầu bị từ chối sau khi thương lượng với người mua
– Ảnh chụp màn hình nội dung liên hệ với người mua
Đã phê duyệt yêu cầu trả hàng & hoàn tiền – từ chối bưu kiện được trả lại 
Sản phẩm hoàn trả không phải là sản phẩm đã được gửi đi
Sản phẩm do người mua trả lại không phải là sản phẩm do người bán đã gửi và người bán từ chối nhận
– Ảnh chụp sản phẩm nhận được – Ảnh chụp bao bì bên ngoài
Tôi chưa nhận được gói hàng
Người bán chưa nhận được gói hàng
KHÔNG
/
Sản phẩm bị hỏng hoặc đã qua sử dụng
Sản phẩm khi được vận chuyển có tình trạng tốt, nhưng sản phẩm do người mua trả lại bị hỏng hoặc có dấu hiệu sử dụng rõ ràng, và người bán từ chối nhận
– Ảnh/video về sản phẩm bị lỗi – Ảnh chụp bao bì bên ngoài
Thiếu sản phẩm và/hoặc các bộ phận của sản phẩm
Sản phẩm khi được vận chuyển có tình trạng tốt, nhưng sản phẩm do người mua trả lại bị thiếu hoặc thiếu một số bộ phận, và người bán từ chối nhận
– Ảnh/video về sản phẩm bị lỗi – Ảnh chụp bao bì bên ngoài

You may also like

Leave a Comment