Home Chưa phân loại Vận chuyển – Mọi thứ cần biết về cách vận chuyển đơn hàng

Vận chuyển – Mọi thứ cần biết về cách vận chuyển đơn hàng

by

Vận chuyển – Mọi thứ cần biết về cách vận chuyển đơn hàng

5.1 Vận chuyển đơn hàng từng cái một 
Khi xử lý một đơn hàng, người bán có thể chuẩn vận đơn cho từng đơn hàng. Sau đây là quy trình từng bước:
Bước 1: Tìm đơn hàng đang chờ v.ận chuyển
Điều hướng đến Trung tâm Người bán > Quản lý đơn hàng > Cần v.ận chuyển > Chờ v.ận chuyển
Bước 2: Chuẩn bị đơn hàng và In danh sách lấy hàng 
 • Người bán in danh sách lấy hàng và lấy các hàng hóa
Danh sách lấy hàng 
Bước 3: Sắp xếp v.ận chuyển
 • Người bán có thể nhấp vào “Sắp xếp vận chuyển” và chọn “Lấy hàng” để xếp lịch ngày và giờ lấy hàng. Thao tác này sẽ kích hoạt một yêu cầu lấy hàng cho đối tác giao nhận của chúng tôi và hàng sẽ được lấy trong vòng 48 giờ.
 • Người bán cũng có thể nhấp vào “Thả hàng” và URL vị trí sẽ được cung cấp cho người bán. Người bán có thể nhấp vào mục “Tìm điểm thả hàng ở gần” và sau đó người bán sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà vận chuyển tương ứng.
 • Người bán phải xử lý đơn hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng.
Bước 4: Đóng gói và in nhãn v.ận chuyển
 • Người bán có ba tùy chọn để in nhãn
 • Danh sách lấy hàng
 • Nhãn v.ận chuyển
 • Cả hai Danh sách lấy hàng & Nhãn vận chuyển
 • Đóng gói các đơn hàng và dán nhãn v.ận chuyển trên các bưu kiện
Nhãn vận chuyển
Danh sách lấy hàng + Nhãn vận chuyển
Bước 5: Theo dõi lô hàng
 • Tình trạng giao nhận sẽ được hệ thống tự động cập nhật. Dưới đây là các trạng thái có thể thấy được khi theo dõi lô hàng
 • Chờ thu gom
 • Lấy hàng bởi người v.ận chuyển
 • Lấy hàng thành công
 • Đang trung chuyển
 • Đã giao
5.2 Vận chuyển số lượng lớn 
Quản lý việc ship hàng loạt để tăng hiệu quả hoạt động.
Nhấp vào đây để Vận chuyển số lượng lớn
Bước 1: Tìm đơn hàng chờ v.ận chuyển
Điều hướng đến Trung tâm Người bán > Vận chuyển số lượng lớn
Bước 2: Chuẩn bị đơn hàng và In danh sách lấy hàng 
 • Tạo tài liệu về đơn hàng bạn muốn xử lý bằng cách đánh dấu vào ô của các đơn hàng đã chọn hoặc bằng cách lọc các điều kiện đơn hàng. Các điều kiện gồm:
 • nhà cung cấp dịch vụ giao nhận
 • thời gian thanh toán đơn hàng
 • tên sản phẩm
 • In danh sách lấy hàng trong khi chuẩn bị tất cả các đơn hàng đã chọn.
 • Người bán bắt buộc phải xử lý đơn hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng.
Danh sách lấy hàng 
Bước 3: Sắp xếp v.ận chuyển
Phương thức 1: “Sắp xếp vận chuyển cho đơn hàng đã đánh dấu”
 • Chọn Đơn hàng: Chọn “Danh sách lấy hàng đã in” trong “Trạng thái in” và đánh dấu vào các đơn hàng mà người bán muốn vận chuyển.
 • Vận chuyển hàng loạt: Nhấp vào “Sắp xếp vận chuyển cho đơn hàng đã đánh dấu”
 • Sắp xếp thu gom: Người bán có thể chọn Lấy hàng hoặc Thả hàng, nhà cung cấp dịch vụ giao nhận sẽ lấy bưu kiện hoặc người bán có thể đến các điểm thả hàng ở gần. Sau đó trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành “Chờ thu gom”
Phương thức 2: “Sắp xếp cho mọi đơn hàng đã lọc
 • Chọn Đơn hàng: Người bán có thể lọc các đơn hàng cần vận chuyển, các điều kiện lọc gồm:
 • Tình trạng in ấn: Chọn “Danh sách lấy hàng đã in”
 • Nhà cung cấp dịch vụ giao nhận
 • Thời gian thanh toán đơn hàng:
 • Tên sản phẩm
 • Vận chuyển hàng loạt: Nhấp vào “Sắp xếp cho mọi đơn hàng đã lọc” hệ thống sẽ bật lên một cửa sổ, người bán xác nhận rồi nhấp vào “Tiếp tục”
 • Sắp xếp thu gom: Người bán có thể chọn “Lấy hàng” hoặc “Thả hàng”. Nền tảng sẽ bật lên một cửa sổ để hiển thị thanh tiến trình vận chuyển hàng loạt. Nếu tiến độ được hoàn thành, tất cả trạng thái đơn hàng sẽ được chuyển thành “Chờ thu gom”. Nếu Tiến độ bị đóng giữa chừng, trạng thái của các đơn hàng còn lại sẽ vẫn hiển thị “Chờ vận chuyển”.
Sắp xếp vận chuyển cho đơn hàng đã đánh dấu:
Sắp xếp cho mọi đơn hàng đã lọc:
Bước 4: Đóng gói và in nhãn v.ận chuyển
 • Người bán có thể nhấp vào “Sắp xếp vận chuyển” và chọn “Lấy hàng” để xếp lịch khoảng ngày giờ lấy hàng. Thao tác này sẽ kích hoạt một yêu cầu lấy hàng cho đối tác giao nhận của chúng tôi và hàng sẽ được lấy trong vòng 48 giờ.
 • Người bán cũng có thể nhấp vào “Thả hàng” và URL vị trí sẽ được cung cấp cho người bán. Người bán có thể nhấp vào mục “Tìm điểm thả hàng ở gần” và sau đó họ sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà vận chuyển tương ứng.
 • Người bán phải xử lý đơn hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng.
 • Vui lòng không in Nhãn vận chuyển trên các cỡ giấy nhỏ hơn mẫu đã chọn. Ví dụ như dùng giấy A6 để in mẫu A5. Và chúng tôi khuyến khích dùng giấy in nhiệt.
 • Các gói hàng mà Nhãn vận chuyển bị vấn đề về mã vạch không thể quét được, hay ảnh bị xước, mờ sẽ bị từ chối lấy hàng. Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm cho việc từ chối lấy hàng vì lí do không tuân thủ quy định in ấn.
Nhãn vận chuyển số lượng lớn
Danh sách lấy hàng + Nhãn vận chuyển
Bước 5: Theo dõi lô hàng
 • Trạng thái giao nhận sẽ được hệ thống tự động cập nhật. Dưới đây là các trạng thái có thể thấy được khi theo dõi lô hàng
 • Chờ thu gom
 • Lấy hàng bởi người vận chuyển
 • Lấy hàng thành công
 • Đang trung chuyển
 • Đã giao
5.3 Cá nhân hóa giao hàng 
Chọn nhà cung cấp dịch vụ ship, các tùy chọn giao hàng và cách tạo hóa đơn của bạn ở tính năng này.
Nhấp vào đây để chuyển đến Cá nhân hóa giao hàng
Cá nhân hóa giao hàng
 • Người bán có thể thấy được Nhà cung cấp dịch vụ ship và Tùy chọn giao hàng đang hoạt động
 • Quan trọng: Hiện tại, người bán sẽ không thể thay đổi cài đặt cho Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và Tùy chọn giao hàng
 • Phương pháp Tạo hóa đơn cho người bán:
 • Số hóa đơn giống với Số đơn hàng
5.4 Phương thức Thả hàng và Tính năng Lấy hàng theo lịch 
Với Phương thức Thả hàng và tính năng Lấy hàng theo lịch, bạn có thể chọn lấy hàng bằng dịch vụ giao nhận của chúng tôi hoặc thả hàng trực tiếp đến Điểm thả hàng gần đó thuận tiện cho bạn.
Phương thức Thả hàng và Tính năng Lấy hàng theo lịch
Bạn có thể chọn phương thức bàn giao khi nhấp vào nút hành động “Sắp xếp vận chuyển” của đơn hàng “Chờ v.ận chuyển”, và sau đó các phương thức thu gom hàng khả dụng sẽ được hiển thị.
 1. 1.Bạn có thể chọn Đại lý điểm thả hàng gần đó để giao các gói hàng, hoặc
 1. 2.Bạn có thể xếp lịch thời gian lấy hàng bằng cách sắp xếp việc v.ận chuyển trong Trung tâm Người bán.
Lưu ý: Dịch vụ Thả hàng hiện chỉ áp dụng cho J&T.
Vui lòng đảm bảo rằng gói hàng phải được vận chuyển đi hoặc chuyển đến người vận chuyển trong vòng 120 giờ sau khi đơn hàng được thanh toán
Lấy hàng
Thả hàng

You may also like

Leave a Comment