5 năm đồng hành cùng hơn 1000 chủ shop
bán hàng trên sàn TMĐT với SHOPEE, TIKOK làm trọng tâm.

DỰ ÁN NỔI BẬT

Các dự án của IMSELLA đều được triển khai theo đúng chuẩn của sàn và cập nhật các cách thức triển khai mới đảm bảo doanh thu với mức chi phí trong ngân sách cho phép theo từng mục đích và giai đoạn của gian hàng.

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT GÌ VỀ IMSELLA?

100 + Khách Hàng Nổi Bật

Dịch vụ của IMSELLA

Vận Hành

Gia tăng doanh số cho chủ chủ doanh nghiệp một cách bên vững và chuẩn theo nền tảng với mức ngân sách hơp lý cho phép theo từng giai đoạn, mục tiêu của doanh nghiệp
 • Setup shop chuẩn SEO
 • Trang trí shop
 • Marketing nội sàn
 • Marketing ngoại sàn

Vận Hành

Gia tăng doanh số cho chủ chủ doanh nghiệp một cách bên vững và chuẩn theo nền tảng với mức ngân sách hơp lý chô phép theo từng giai đoạn, mục tiêu của doanh nghiệp
 • Setup shop chuẩn SEO
 • Trang trí shop
 • Marketing nội sàn
 • Marketing ngoại sàn
Xem thêm

Chạy Ads

Gia tăng khách hàng tiềm năng và doanh thu bằng quảng cáo Shopee, Tiktok ( Tìm kiếm từ khóa, quảng cáo video, quảng cáo live )
 • Quản trị tài khoản
 • Cho thuê tài khoản
 • Xây dựng tài khoản
 • Lên chiến dịch Qc

Chạy Ads

Gia tăng khách hàng tiềm năng và doanh thu bằng quảng cáo Shopee, Tiktok ( Tìm kiếm từ khóa, quảng cáo video, quảng cáo live )
 • Quản trị tài khoản
 • Cho thuê tài khoản
 • Xây dựng tài khoản
 • Lên chiến dịch Qc
Xem thêm

Phần mềm

Toàn bộ các quy trình kho vận, xử lý dữ liệu khách hàng, tất cả trên một hệ thống. Những chức năng Imsella cung cấp, ở bên ngoài các bạn cần mấy hệ thống, chỉ làm những gì nhà bán hàng cần, đưa vào thì nhà bán hàng thấy hiệu quả ngay lập tức.
 • Quản trị đơn hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý tài chính

Phần mềm

Toàn bộ các quy trình kho vận, xử lý dữ liệu khách hàng, tất cả trên một hệ thống. Những chức năng Imsella cung cấp, ở bên ngoài các bạn cần mấy hệ thống, chỉ làm những gì nhà bán hàng cần, đưa vào thì nhà bán hàng thấy hiệu quả ngay lập tức.
 • Quản trị đơn hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý tài chính
Xem thêm

Đào tạo

Toàn bộ các quy trình kho vận, xử lý dữ liệu khách hàng, tất cả trên một hệ thống. Những chức năng Imsella cung cấp, ở bên ngoài các bạn cần mấy hệ thống, chỉ làm những gì nhà bán hàng cần, đưa vào thì nhà bán hàng thấy hiệu quả ngay lập tức.
 • Quản trị đơn hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý tài chính

Đào tạo

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, kiến thức trong khoá học là các kiến thức thực chiến . Nâng cao kiến thức về sàn cho các anh chị muốn bán hàng online nói chung . Shopee, Tiktok nói riêng.
 • Đào tạo SHOPEE
 • Đào tạo Tiktok
 • Đào tạo chạy Ads
 • Đào tạo nhập hàng
Xem thêm

ImSella Share - "CHO LÀ NHẬN"

Không chỉ tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức mới về TMĐT nói riêng và bán hàng online nói chung, Imsella còn luôn chăm chỉ chia sẻ những gì mình biết, mình làm tới cộng đồng