Home Chưa phân loại Cài đặt Quảng cáo mua sắm qua video

Cài đặt Quảng cáo mua sắm qua video

by
Trước tiên, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành quy trình tham gia (liên kết) trước khi tạo Quảng cáo mua sắm qua video bằng cách thực hiện các bước sau đây.
Nếu bạn đang tìm cách tạo Quảng cáo mua sắm qua LIVE, vui lòng tham khảo hướng dẫn này (liên kết).

Quảng cáo mua sắm qua video
Giới thiệu sản phẩm của bạn với người dùng TikTok thông qua nội dung quảng cáo trong video. Trong quảng cáo, đối tượng của bạn sẽ thấy thông tin sản phẩm cùng các tùy chọn mua hàng để mua trực tiếp.


Thiết lập chiến dịch
Bước 1: Đăng nhập vào Trình quản lý quảng cáo TikTok
Bước 2: Mở tab “Chiến dịch” rồi nhấp vào nút “Tạo” để bắt đầu tạo chiến dịch mới
image.png
Bước 3: Chọn mục tiêu quảng cáo là “Mua tại cửa hàng'”
image.png
Bước 4: Chọn Cửa hàng và Danh tính
 • Chọn Cửa hàng cần được quảng cáo từ menu Cửa hàng thả xuống
 • Chọn Loại quảng cáo là Mua sắm qua video
 • Chọn Danh tính, nghĩa là Business Account hoặc hồ sơ của Người sáng tạo mà bạn sẽ sử dụng bài đăng của họ trong chiến dịch này
image.png
Bước 5: Đặt đối tượng mục tiêu
 • Bạn có thể xác định đối tượng cần nhắm mục tiêu cho quảng cáo, nghĩa là những người bạn muốn nhắm mục tiêu để họ xem quảng cáo của bạn:
 • Thông tin nhân khẩu: bao gồm Địa điểm, Độ tuổi, Giới tính và Ngôn ngữ
 • Đảm bảo rằng bạn chọn đúng quốc gia nơi bạn đặt cửa hàng
 • Đảm bảo rằng bạn chọn độ tuổi là 18 tuổi trở lên
 • Bạn nên đảm bảo quy mô đối tượng ước tính (biểu thị bằng thang đo ở góc trên cùng bên phải) ở mức Cân bằng hoặc Khá rộng để phân phối đủ quảng cáo.
Bước 6: Thiết đặt Ngân sách, Lịch trình, Giá thầu và tối ưu hóa
 • Lịch trình: bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho quảng cáo hoặc để quảng cáo chỉ chạy liên tục từ ngày bắt đầu
 • Lên lịch phát: bạn có thể quyết định xem bạn muốn quảng cáo chạy suốt cả ngày (tùy chọn mặc định – Cả ngày) hay chỉ chạy trong các khung giờ cụ thể
 • Mục tiêu tối ưu hóa: bạn có thể chọn hành động mình muốn tối ưu hóa. Khi là TikTok Shop, bạn có thể chọn trong số các tùy chọn sau đây:
 • Hoàn tất thanh toán (khuyến khích)
 • Lượt khởi tạo thanh toán – tìm tối đa số người có khả năng bắt đầu thanh toán cho sản phẩm trong Cửa hàng của bạn
 • Lượt nhấp
 • Chiến lược giá thầu
 • Chi phí thấp nhất – tối đa hóa số lượt chuyển đổi trong phạm vi có thể. Đây là tùy chọn phù hợp với bạn nếu bạn không thực sự cần duy trì chi phí trung bình cho mỗi lượt chuyển đổi trong một phạm vi nhất định, mà lại ưu tiên nhận được nhiều kết quả nhất có thể.
 • Giới hạn chi phí – duy trì chi phí trung bình cho mỗi kết quả thấp hơn giá thầu của bạn
 • Bạn nên đặt giá thực (hoặc cao hơn 20-30% trong giai đoạn bắt đầu từ đầu) mà bạn sẵn sàng trả cho mục tiêu tối ưu hóa đã chọn ở trên.
Bước 7: Chọn sản phẩm để quảng cáo 
 • Chọn hiển thị một hoặc nhiều sản phẩm trong video
Bước 8: Chọn một video làm mẫu quảng cáo của bạn
 • Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các video công khai từ tài khoản đã chọn trong cài đặt Danh tính
 • Sau khi hoàn thành, hãy nhấp vào Gửi để Quảng cáo mua sắm qua video của bạn sớm được phát!

Cách đọc báo cáo
Các chỉ số cơ bản bao gồm chi phí, lượt nhấp, số lần hiển thị, v.v. được cung cấp mặc định.
image.png
Tùy chỉnh các cột để thêm/bớt chỉ số theo ý muốn. Các chỉ số Sự kiện tại chỗ liên quan bao gồm Lượt xem trang chi tiết sản phẩm và Lượt khởi tạo thanh toán.
image.png
Vui lòng tham khảo các chỉ số Sự kiện tại chỗ thay vì chỉ số Lượt chuyển đổi.

You may also like

Leave a Comment