Home Chưa phân loại Chiết khấu từ người bán

Chiết khấu từ người bán

by
 1. Chiết khấu của người bán là gì?
 • Giá trị: Công cụ chiết khấu một sản phẩm đơn giản nhất, trực tiếp làm tăng tỷ lệ chuyển đổi của sản phẩm
 • Định nghĩa: Chiết khấu của người bán là một công cụ khuyến mãi cho phép người bán đặt chiết khấu khuyến mãi cho một hoặc nhiều sản phẩm. Hai loại chiết khấu được hỗ trợ: phần trăm giảm giá (chẳng hạn như giảm 20%) giá cố định (chẳng hạn như chiết khấu $20). Người bán chịu chi phí chiết khấu. Có thể đặt chiết khấu qua Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Chiết khấu. 
 • Lưu ý khi sử dụng:
  • Khi nhiều khoản chiết khấu của người bán được đặt cho một sản phẩm, TikTok Shop sẽ tự động hiển thị giá thấp nhất cho người tiêu dùng. Mỗi lần chỉ áp dụng một chiết khấu của người bán. 
  • Giá của Ưu đãi Chớp nhoáng sẽ được ưu tiên hiển thị
  • Bạn có thể áp dụng cùng lúc chiết khấu do người bán cung cấp và chiết khấu do TikTok Shop cung cấp.
  • Chiết khấu của người bán được áp dụng cho SPU. Nếu sản phẩm được chiết khấu theo giá cố định, tất cả các SKU thuộc SPU đó sẽ được quảng bá ở cùng một mức giá cố định.
   2.Cách tạo chiết khấu của người bán
2.1 Cách thức truy cập
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Chiết khấu
 • Nhấp vào “Tạo chiết khấu” để tạo chiết khấu mới
2.2 Nhập thông tin cơ bản
 • Tên khuyến mãi 
 • Thời hạn (ngày tại quốc gia/khu vực bán hàng)
 • Loại chiết khấu 
  • Phần trăm giảm 
  • Giá cố định 
Lưu ý:
 • Chiết khấu theo giá cố định đặt cùng một giá cho tất cả các SKU của một sản phẩm thuộc nhiều SKU
 • Mức chiết khấu theo phần trăm không thể cao hơn 70%
2.3 Chọn sản phẩm
 • Nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn sản phẩm
 • Có hai cách để đặt “Chi tiết chiết khấu” và “Giới hạn mua”.
  • Đặt một mức chiết khấu và giới hạn mua khác nhau cho từng sản phẩm trong mỗi hàng
  • Điền vào “Chi tiết chiết khấu” và “Giới hạn mua” ở trên cùng, chọn tất cả sản phẩm bạn muốn áp dụng các con số này và nhấp vào “Cập nhật” để áp dụng cho tất cả sản phẩm đã chọn
  • Nếu giới hạn mua được đặt (ví dụ là 2), người dùng có thể mua 2 mặt hàng mỗi SKU sản phẩm, không phải mỗi sản phẩm
2.4 Gửi
3. Cách xem, chỉnh sửa và kết thúc chiết khấu của người bán
3.1 Cách thức truy cập
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Chiết khấu sản phẩm
 • Nhấp vào “Xem chi tiết” để xem các khoản chiết khấu hiện có
3.2 Xem, chỉnh sửa hoặc kết thúc khuyến mãi chiết khấu
 • Xem 
 • Chỉnh sửa 
 • Hủy kích hoạt 
Lưu ý: Hành động có thể được thực hiện theo trạng thái
Trạng thái
Hành động
Sắp tới
Chỉnh sửa\hủy kích hoạt
Đang diễn ra
Chỉnh sửa\hủy kích hoạt
Hủy kích hoạt
/
Đã hết hạn
/
4. Cách người tiêu dùng sử dụng chiết khấu của người bán
4.1 Đặt đơn hàng từ trang chi tiết sản phẩm
Người dùng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm từ mục trưng bày, video, phát trực tiếp hoặc kênh khác. Sau đó, người dùng có thể xem giá đã chiết khấu, mức tiết kiệm và giá gốc của sản phẩm.
4.2 Đặt hàng từ LIVE
Người dùng đặt một đơn hàng trực tiếp từ buổi phát trực tiếp. Người dùng có thể xem giá đã chiết khấu trong danh sách sản phẩm trong buổi phát trực tiếp. 

You may also like

Leave a Comment