Home Chưa phân loại Chương trình Mua thêm, tiết kiệm nhiều hơn của người bán

Chương trình Mua thêm, tiết kiệm nhiều hơn của người bán

by
Chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của người bán là gì?
 • Khuyến mãi dựa trên đơn hàng (“Mua thêm, tiết kiệm nhiều hơn”): giảm giá có điều kiện theo quy mô đơn hàng (số lượng mặt hàng đủ điều kiện trong đơn hàng). 
 • Do người bán tài trợ

Làm thế nào để tạo chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn?
Đường dẫn
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Công cụ khuyến mãi -> Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn -> Tạo
Thông tin cơ bản
 • Bạn cần bổ sung các thông tin cơ bản sau đây về chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của bạn:
 • Tên khuyến mãi
 • Giai đoạn khuyến mãi

 • Cài đặt chiết khấu
 • Bạn có thể thiết lập tối đa hai bậc chiết khấu
 • Bạn có thể đặt “Giới hạn sử dụng cho mỗi khách hàng”
 • Bạn có thể đặt ngân sách

Sản phẩm tham gia
Gửi

Làm thế nào để xem, chỉnh sửa và kết thúc chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn?
Đường dẫn
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn -> Khuyến mãi của tôi

Kiểm tra, chỉnh sửa hoặc kết thúc chương trình khuyến mãi
 • Chỉnh sửa 
 • Hủy kích hoạt 
 • Sao chép

Người tiêu dùng tham gia chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn bằng cách nào?
Trang thông tin sản phẩm – PDP
Trang đích
Giỏ hàng

Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
 1. 1.Người bán hàng có thể thiết lập giá trị đơn tối thiểu với khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn không?
  1. a.  Hiện tại là không. Người bán hàng chỉ có thể thiết lập số lượng mua tối thiểu.
 1. 2.Người bán hàng có thể thiết lập bao nhiêu bậc khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn?
  1. a.  Người bán hàng có thể thiết lập tối đa 2 bậc của khuyến mãi Mua X sản phẩn, Giảm Y%. Ví dụ:
 • Bậc 1: Mua 2 sản phẩm, Giảm 20%
 • Bậc 2: Mua 3 sản phẩm, Giảm 30%
 1. 3.Sự khác biệt giữa các bậc giảm giá là gì?
Bậc 2 sẽ có mức giảm và số lượng mua tối thiểu phải cao hơn bậc 1.
Ví dụ cho khuyến mãi thiết lập đúng:
Bậc 1: Mua 2 sản phẩm, Giảm 20%
Bậc 2: Mua 3 sản phẩm, Giảm 30%
Ví dụ cho khuyến mãi thiết lập sai:
Bậc 1: Mua 4 sản phẩm, Giảm 30%
Bậc 2: Mua 2 sản phẩm, Giảm 20%
 1. 4.Ngân sách khuyến mãi được tính như thế nào? Nếu ngân sách hết sớm thì khuyến mãi sẽ ra sao?
  1. a.  Người bán hàng có thể tùy chọn thiết lập ngân sách của từng chương trình khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn (BMSM). Ngân sách chỉ có thể tùy chỉnh tăng thêm, một khi chương trình được tạo xong, bất kể trạng thái sau đó của chương trình.
Ngân sách sẽ giảm dần tùy theo chi phí khuyến mãi phát sinh từ các đơn hàng có khuyến mãi BMSM
Ví dụ
Khuyến mãi với cơ chế Mua 2, Giảm 10% được tạo.
Giá sản phẩm A là 100.000 VNĐ
Người mua đặt mua 2 sản phẩm A.
Chi phí khuyến mãi = (100.000 VNĐ * 2) * 10% = 20.000
Tổng Ngân sách khuyến mãi thiết lập bởi NBH = 1.000.000 VNĐ
Tổng Ngân sách khuyến mãi sau khi trừ đi Chi phí khuyến mãi phát sinh của đơn hàng trên = 1000.000 VNĐ – 20.000 VNĐ = 980.000 VNĐ
Nếu người mua hủy đơn hàng trước khi vận chuyển, Chi phí khuyến mãi sẽ được hoàn về Tổng Ngân sách khuyến mãi.
Nếu người mua yêu cầu Hoàn tiền hoặc Hoàn hàng & hoàn tiền sau khi đơn hàng được vận chuyển, Chi phí khuyến mãi sẽ không được hoàn về phần Tổng Ngân sách khuyến mãi.
Ví dụ cho Hoàn tiền một phần – tiền hoàn được tự động tính bởi hệ thống
Một sản phẩm trị giá 100.000 VNĐ
Mua 3 sản phẩm, Giảm 10%
Người mua đặt mua 3 sản phẩm.
Tổng đơn sau khuyến mãi = (100.000*3)*90% = 270.000 VNĐ
Mỗi sản phẩm bây giờ đang có giá 90.000 VNĐ.
Người mua trả hàng 2 sản phẩm, được hoàn tiền 180.000 VNĐ.
NBH sẽ giữ lại 90.000 VNĐ từ đơn hàng này, và vẫn sẽ bị giảm 30.000 VNĐ trong Tổng Ngân sách khuyến mãi.
Nếu như chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn có Tổng ngân sách hết trước thời hạn thiết lập, thì chương trình sẽ dừng ngay tại thời điểm hết ngân sách.
 1. 5.Người mua có thể áp dụng Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn tối đa bao nhiêu lần?
 • NBH có thể tùy chọn cho phép người mua áp dụng chỉ một lần hoặc nhiều lần.
 • Nếu NBH thiết lập “Áp dụng 1 lần” cho mỗi người mua, thì người mua sẽ không nhìn thấy khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn sau khi đặt đơn hàng thành công.
 1. 6.Người bán hàng có thể áp dụng khuyến mãi cho tất cả sản phẩm toàn cửa hàng không?
Không, NBH chỉ có thể chọn tối đa 1000 sản phẩm.
 1. 7.Liệu có giới hạn gì cho việc lựa sản phẩm?
Các sản phẩm đã tham gia khuyến mãi Ưu đãi Chớp nhoáng trong cùng thời điểm với khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn (BMSM) sẽ không thể tham gia chương trình BMSM.
Một sản phẩm chỉ có thể tham gia vào 1 chương trình BMSM tại cùng một thời điểm
Người mua sẽ chỉ thấy khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn (BMSM) với giá giảm nhiều nhất nếu NBH có nhiều chương trình BMSM cùng lúc.
 1. 8.Tại sao tôi không thể tạo khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn?
Hiện tại chỉ hỗ trợ tối đa 10 chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn cho mỗi cửa hàng.
Cửa hàng của bạn đang có số dư là âm.
 1. 9.Khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều (BMSM) hơn sẽ được gộp như thế nào với các Khuyến mãi của nền tảng?
Ví dụ 1: Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của NBH sẽ được áp dụng trước Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của nền tảng
Người mua đặt mua 2 sản phẩm A với đơn giá 100.000 VNĐ
Khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của NBH: Mua 2 sản phẩm, Giảm 20%
Khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của nền tảng: Mua 2 sản phẩm, giảm 10%
Người mua phải trả 2*100.000 VNĐ*80% (BMSM của NBH)*90% (BMSM của nền tảng) = 144.000 VNĐ
Chi tiết chi phí:
40.000 VNĐ do người bán chịu
14.000 VNĐ do nền tảng chịu
Ví dụ 2: Chiết khấu từ Nền tảng sẽ được áp dụng trước Khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn (BMSM) của NBH
Người mua đặt mua 2 sản phẩm A với đơn giá 100.000 VNĐ
Chiết khấu sản phẩm của NBH: 30.000 VNĐ/sản phẩm
Chiếu khấu giảm giá của nền tảng: 20.000 VNĐ/sản phẩm
Khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn của NBH: Mua 2 sản phẩm, Giảm 30%
Người mua phải trả 2 * (100.000-30.000-20.000) *70% (BMSM của NBH) = 70.000 VNĐ
Chi tiết chi phí:
90.000 VNĐ do người bán chịu
40.000 VNĐ do nền tảng chịu
 1. 10.Nếu người mua vượt quá yêu cầu “số lượng mua tối thiểu” của chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn nhiều bậc khuyến mãi sẽ như thế nào?
Người mua 6 sản phẩm có áp dụng chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn có nhiều bậc khuyến mãi:
Mua 2 sản phẩm, Giảm 20%
Mua 3 sản phẩm, Giảm Buy 30%
Người mua sẽ được giảm 30% cho cả 6 sản phẩm.
 1. 11.Nếu người mua được áp dụng 2 chương trình Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn thì sẽ như thế nào?
Người mua có thể tận hưởng nhiều khuyến mãi Mua thêm, Tiết kiệm nhiều hơn (BMSM) trong một đơn hàng. Ví dụ, người mua đặt mua 4 sản phẩn khác nhau, tên lần lượt là A, B, C, D.
Sản phẩm A & B áp dụng  BMSM 1.
Sản phẩm C & D áp dụng BMSM 2
Người mua có thể tận hưởng khuyến mãi của cả 2 chương trình.

You may also like

Leave a Comment