Home Chưa phân loại Đăng ký tiktokshop – Các bước đơn giản để bắt đầu

Đăng ký tiktokshop – Các bước đơn giản để bắt đầu

by
dang-ky-tiktokshop

Đăng ký Tiktokshop – Các bước đơn giản để bắt đầu việc kinh doanh của bạn.

1. Trang đích Đăng ký

trang-dich-dang-ky

Điều hướng tới VNURL Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok (https://seller-vn.tiktok.com) để đăng ký tài khoản của bạn. Vui lòng đảm bảo URL này dành cho thị trường Việt Nam. Sau khi tài khoản của bạn được đăng ký, tài khoản đó sẽ được xác minh là chỉ hoạt động tại Việt Nam. Sau đó chúng ta đã có thể bắt đầu ngay với tiktokshop Việt Nam.

Ví dụ: UK URL Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok là https://seller-uk.tiktok.com, sau khi bạn đã đăng ký tài khoản trong URL của nước Anh, chỉ có thể vận hành cửa hàng đó tại nước Anh.

2 Đăng ký tiktokshop bằng Số điện thoại & Email dang-ky-tiktokshop-bang-so-dien-thoai

Để đảm bảo bảo mật tài khoản của bạn, chúng tôi cần xác minh số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Bạn có thể để đảm bảo rằng bạn thực sự là người đã tạo tài khoản đó. Hãy lưu ý điền thật chính xác ở bước này các bạn nhé

3. Thiết lập Thông tin liên hệ của cửa hàng thiet-lap-thong-tin-cua-hang4. Hãy bắt đầu hoạt động kinh doanh! 

Để bắt đầu bán hàng, bạn cần hoàn thành 3 mục sau:

5. Khai báo thuế GTGT 

khai-bao-thue-gtgt

Nếu bạn chọn lấy hóa đơn và thuế cho cửa hàng của mình. Hãy vui lòng điền mã số thuế GTGT trước khi bạn thêm vào sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm sẽ không thể được thêm vào cho đến khi đã điền mã số thuế GTGT. Nếu bạn chọn không lấy hóa đơn và thuế thì không bắt buộc phải kê khai mã số thuế GTGT.

6. Thêm sản phẩm đầu tiên them-san-pham-dau-tien-1
  1. Thêm sản phẩm đầu tiên của bạn vào Cửa hàng TikTok bằng cách nhấp vào nút “Thêm sản phẩm”.

Quan trọng: Sản phẩm đã được thêm vào Cửa hàng TikTok sẽ không hiển thị cho đến khi hoàn tất quá trình xác minh giấy tờ. them-san-pham-dau-tien-2

Ở lần đầu tiên thêm sản phẩm của cửa hàng, hãy điền địa chỉ nhận hàng và số điện thoại của cửa hàng. Để đảm bảo dịch vụ giao nhận diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể thiết lập địa chỉ trả hàng giống với địa chỉ nhận hàng. Bạn có thể điền vào một địa chỉ khác.
7. Xác minh giấy tờ xac-minh-giay-to-3

Mọi công ty hoặc cá nhân tiến hành kinh doanh trên Cửa hàng TikTok đều phải được xác minh thông tin của công ty hoặc thông tin cá nhân của họ. xac-minh-giay-to-1xac-minh-giay-to-2

Quan trọng:
  • Thông tin của công ty hoặc thông tin cá nhân không thể thay đổi sau khi đã gửi. Vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu được điền vào và tải lên chính xác khi nộp thông tin.
  • Thông tin công ty hoặc thông tin cá nhân đã gửi sẽ được hiển thị trên hồ sơ Người bán Cửa hàng TikTok của bạn.
8. Liên kết Tài khoản ngân hàng lien-ket-tai-khoan-ngan-hang
Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn để đảm bảo việc thanh toán cho Cửa hàng TikTok của bạn diễn ra suôn sẻ.
Quan trọng: Tài khoản ngân hàng chỉ có thể được liên kết sau khi hoàn tất việc xác minh các giấy tờ.

You may also like

Leave a Comment