Home Chưa phân loại Gộp đơn hàng vào chung 1 gói hàng

Gộp đơn hàng vào chung 1 gói hàng

by

Gộp đơn hàng vào chung 1 gói hàng

Mô tả tính năng
Người bán có thể ghép chung nhiều đơn hàng vào chung 1 gói hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
Với những đơn hàng có chung người nhận, Trung tâm Người bán sẽ tự động gộp chung những đơn hàng này vào chung 1 gói hàng. Người bán có thể làm theo những gợi ý gộp này hoàn toàn hoặc thay đổi một phần (vd như bỏ một vài đơn trong gợi ý gộp ra khỏi gói hàng).
Hệ thống sẽ gợi ý ghép đơn hàng nếu các điều gói sau được thỏa mãn:
 1. 1.Cùng khách hàng
 1. 2.Cùng địa chỉ nhận hàng
 1. 3.Cùng tùy chọn vận chuyển
 1. 4.Trạng thái vận chuyển đang là “Đang chờ vận chuyển” và/hoặc không có yêu cầu hủy đơn
 1. 5.Tối đa 20 đơn hàng có thể được gộp thành một gói
Sau khi gộp, khách hàng sẽ chỉ thấy một gói hàng trên ứng dụng TikTok và có thể theo dõi trạng thái giao hàng của gói hàng đó. Người bán vẫn có thể thay đổi việc gộp cho tới khi đơn hàng nhảy sang trạng thái “Chờ lấy hàng”.
Lưu ý: Cần đảm bảo rằng gói hàng sau gộp đảm bảo không vượt quá kích cỡ và cân nặng tối đa của đơn vị vận chuyển. Nếu gói hàng quá cỡ hoặc cân nặng thì đơn vị vận chuyển có quyền từ chối nhận.

Hướng dẫn gộp đơn hàng
Xem gợi ý gộp đơn
Người bán có thể xem các gợi ý gộp đơn bằng cách:
 1. 1.Đơn hàng > Quản lí đơn hàng > Thông báo gợi ý gộp (nếu có những đơn có thể gộp)
 1. 2.Vận chuyển > Vận chuyển hàng loạt > Thông báo gợi ý gộp (nếu có những đơn có thể gộp)
 Chấp nhận gộp đơn
Nếu có gợi ý gộp, nhấp vào “Xem gợi ý gộp” để xem các lựa chọn gộp đơn. Khi thanh gợi ý hiển thị, người bán có thể:
 1. 1.Chấp nhận mọi gợi ý” – Cho phép gộp mọi gợi ý trong trang hiện tại
 1. 2.Chấp nhận gộp” cho từng khách – Cho phép người bán có thể bỏ bớt đơn ra khỏi gói gộp đang được gợi ý. Những SKUs bị bỏ bớt sẽ cần được xử lý như gói hàng lẻ.
gop-don-3
 Lọc đơn gộp
Sau khi gộp đơn, người bán có thể xem những đơn được gộp trong trang Quản lý đơn hàng.
 1. 1.Vào Đơn hàng > Quản lý đơn hàng 
 1. 2.Nhấn vào bộ lọc “Đã gộp” từ mục Gộp đơn rồi nhấn Áp dụng
Người bán cũng có thể tải về danh sách đơn đã gộp. Cột “Package ID” cho phép theo dõi nhiều đơn hàng được gộp trong cùng một gói.
 1. 1.Vào mục Đơn hàng > Quản lý đơn hàng > nhấp vào “Xuất đơn hàng
 1. 2.Trong file tải về, lọc Package ID của các đơn gộp
Chỉnh sửa các đơn gộp
Các đơn ghép có thể được chỉnh sửa trước khi đến trạng thái “Chờ lấy hàng”. Vào trang Quản lý đơn hàng:
 1. 1.Lọc theo đơn gộp (xem phần 2.3)
 1. 2.Chọn gói cần sửa, nhấp vào “Xem gói ghép”

chinh-sua-2

 1. 3.Bạn có thể bỏ ghép toàn bộ các đơn hàng trong gói hoặc bỏ từng đơn riêng lẻ ra khỏi gói. Những đơn bị bỏ ra cần được giao riêng. Nếu các đơn bị bỏ này đủ điều kiện gộp với các đơn mới khác, những đơn này sẽ xuất hiện trong những gợi ý gộp sau.
Giao gói hàng gộp (theo từng gói)
Mọi gói hàng ghép từ nhiều đơn sẽ xuất hiện trong trang Quản lí đơn hang, lọc theo tiêu chí “ghép đơn = Đã gộp”.
 1. 1.Cho mỗi gói gộp, người bán nhấp “Chuẩn bị vận chuyển” và làm theo quy trình như giao đơn hàng bình thường
 1. 2.Cho mỗi đơn hàng được gợi ý gộp, hệ thống sẽ gợi ý người bán vận chuyển theo chung một gói hàng với các đơn khác. Hệ thống vẫn sẽ gợi ý kể cả khi bạn đã từ chối gói ghép trước đó. Bạn có thể giao hàng như một đơn lẻ bình thường.
Giao gói hàng gộp (hàng loạt)
Vào Vận chuyển > Vận chuyển hàng loạt
 1. 1.Người bán có thể xem Package ID của gói ghép, lọc theo các gói gộp này và tải file thông tin đơn/gói hàng về.
 1. 2.Sau khi tải file về, người bán paste mỗi tracking ID cho một Package ID trong file vận chuyển hàng loạt rồi mới tải lại file lên Trung tâm Người bán. Mọi đơn hàng trong gói ghép sẽ có chung tracking ID.
Hủy đơn
Khách hàng có 1 tiếng tính từ lúc mua để hủy đơn. Nếu khách hủy 1 đơn trong gói ghép, hệ thống sẽ hỏi bạn Chấp nhận/từ chối yêu cầu hủy.
Trả hàng/hoàn tiền
Sau khi gói ghép được giao thành công, khách hàng có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của một đơn trong gói gộp, và điều này không ảnh hưởng đến trạng thái của gói gộp.
Tuy nhiên, nếu gói gộp đó đang trong trạng thái “Chờ lấy hàng”, người bán cần làm các bước sau:
 1. 1.Khách hàng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền một đơn trong gói ghép
 1. 2.Người bán chấp nhận/từ chối yêu cầu. Nếu yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận, gói hàng sẽ bị hủy sau khi khách được hoàn tiền thành công.
 1. 3.Những đơn còn lại trong gói gộp sẽ được giao riêng lẻ. Trung tâm Người bán sẽ tự động gợi ý gộp gói cho những đơn này và thông báo với người bán.

manage

You may also like

Leave a Comment