Home Chưa phân loại Hoàn thành đơn hàng của bạn trên tiktok shop

Hoàn thành đơn hàng của bạn trên tiktok shop

by
Quản lý đơn hàng 
Tìm kiếm các đơn hàng mới cho cửa hàng của bạn với tính năng này. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên, quản lý đơn hàng với số lượng lớn, yêu cầu đối tác giao nhận của chúng tôi nhận hàng, và theo dõi tiến độ giao hàng của họ để hoàn thành đơn hàng

Nhấp vào đây để Quản lý đơn hàng
Tất cả
 • Hiển thị tất cả các đơn hàng với các trạng thái khác nhau
Chưa thanh toán
 • Hiển thị tất cả các đơn hàng đã được đặt nhưng khách hàng chưa thanh toán.
 • Khách hàng sẽ nhận được thông báo cần hoàn tất thanh toán sau 15 phút16 giờ sau khi đặt hàng.
 • Đơn hàng sẽ tự động bị hủy nếu khách hàng không thanh toán sau 48 giờ. Khách hàng sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng sau khi đơn hàng của họ bị hủy.
chua-thanh-toan
Cần vận chuyển
Được chia thành 2 trạng thái phụ
 • Chờ vận chuyển: Hiển thị tất cả các đơn hàng đã được khách hàng thanh toán và đang chờ người bán chuẩn bị. Người bán có 72 giờ để chuẩn bị đơn hàng.
 • Chúng tôi đề nghị người bán có thể chuẩn bị đơn hàng bằng cách:
 • Chuẩn bị danh sách nhận hàng
 • Đóng gói đơn hàng
 • In nhãn vận chuyển
 • Hủy đơn hàng nếu cần
 • Quan trọng: Đảm bảo rằng các đơn hàng đã được đóng gói và sẵn sàng để nhận trước khi nhấp vào Sắp xếp vận chuyển.
 • Chờ thu gom: Hiển thị tất cả các đơn hàng đã yêu cầu nhận hàng (được kích hoạt sau khi nhấp vào Sắp xếp vận chuyển) nhưng chưa được đối tác giao nhận lấy hàng. Đối tác giao nhận sẽ lấy các đơn hàng trong vòng 24 giờ. 
 • Người bán vẫn có thể làm các thao tác sau trong lúc này
 • Xem việc giao nhận
 • Hủy đơn hàng nếu cần
 • In nhãn vận chuyển nếu chưa có
 • In danh sách lấy hàng nếu chưa có
can-van-chuyen
can-van-chuyen-1
Đã vận chuyển
 • Được chia ra 2 trạng thái phụ
 • Đang trung chuyển: Hiển thị tất cả các đơn hàng đã được đơn vị giao nhận lấy hàng và đang trong quá trình vận chuyển nhưng khách hàng chưa nhận được.
 • Đã giao: Hiển thị tất cả các đơn hàng đã được giao cho khách hàng.
 • Người bán có thể xem chi tiết giao nhận trên cả hai tab trạng thái phụ.
da-van-chuyen
da-van-chuyen1
Đã hoàn thành
Hiển thị tất cả các đơn hàng đã được giao hơn 6 ngày.
Hủy bỏ
 • Hiển thị tất cả các đơn hàng được khách hàng yêu cầu hủy.
 • Khách hàng có quyền hủy đơn hàng của mình mà không cần người bán chấp thuận trong vòng 1 giờ sau khi đơn hàng được thanh toán nhưng chưa được người bán sắp xếp vận chuyển.
 • Việc hủy đơn hàng 1 giờ sau khi thanh toán hoặc sau khi đã sắp xếp vận chuyển sẽ cần người bán chấp thuận.
 • Người bán sẽ có 48 giờ để trả lời yêu cầu hủy của khách hàng. Nếu người bán không phản hồi, thì hệ thống sẽ tự động chấp thuận yêu cầu đó.
 • Nếu khách hàng khiếu nại quyết định, TikTok sẽ tiến hành hòa giải giữa người bán và khách hàng để kết thúc việc phê duyệt yêu cầu hủy đơn.
huy-bohuy-b-1
Hóa đơn
 • Phương pháp tạo hóa đơn của người bán
 • Số hóa đơn giống với Số đơn hàng, Người bán không thể thay đổi
 • Phương pháp kiểm tra hóa đơn của người bán
 • In hóa đơn trên trang “Quản lý đơn hàng”
Xem & In hóa đơn:
hoa-don-1hoa-do-2
Xuất đơn hàng
 • Xuất đơn hàng, người bán chọn các điều kiện để xuất dữ liệu đơn hàng và nhấp vào “Xuất”, các điều kiện lọc gồm:
 • Trạng thái đơn hàng: Tất cả/Chưa thanh toán/Cần vận chuyển/Đã vận chuyển/Đã hoàn thành/Hủy bỏ
 • Khoảng thời gian của đơn hàng: Thời gian đơn hàng được tạo/thời gian đơn hàng được thanh toán
 • Định dạng đơn hàng: CSV/Excel
 • Mẫu đơn hàng:
 • A. Danh sách mặt hàng: chủ yếu bao gồm số tiền và thời gian của hàng hóa trong đơn hàng.
 • B. Danh sách vận chuyển: chủ yếu chứa thông tin địa chỉ người nhận của đơn hàng, v.v.
 • C. Danh sách SKU đơn hàng (Mẫu mới! Khuyên dùng): kết hợp của hai mẫu đầu tiên và thêm phí vận chuyển của đơn hàng, nút thời gian của trạng thái đơn hàng trong quá trình thực hiện, trạng thái của tập tin in, v.v.
 • Lịch sử xuất, người bán có thể tìm hiểu nhật ký tạo báo cáo và tải về bản mới nhất.
Lưu ý:
 • Hỗ trợ xuất các đơn hàng trong vòng 90 ngày gần nhất;
 • Hỗ trợ xuất tối đa 15.000 bản ghi đơn hàng cùng lúc;
 • Danh sách SKU đơn hàng bao gồm các thông tin sản phẩm đầy đủ nhất
don-hang-12don-han-1
Quản Lý Đơn Hàng Hủy
Từ ngày 30 tháng 3 năm 2022, “Chờ Phản Hồi” ở trang “Quản Lý Đơn Hàng Hủy” sẽ bị xóa bỏ và tất cả các chức năng sẽ được chuyển sang trang “Quản Lý Đơn Hàng Hủy”
Nhấp vào đây để đến Quản Lý Đơn Hàng Hủy
Tính Năng
Chi Tiết
Màn Hình Hiển Thị
Tất cả
 • Tất cả các yêu cầu hủy đơn hàng từ người mua và cả trạng thái của đon hàng hủy
Chờ tiến hành
 • Đơn hàng yêu cầu hủy của người mua cần có sự chấp nhận từ người bán, bao gồm 2 tình huống:
 • 1 tiếng sau khi người mua thanh toán đơn hàng và trước khi đơn hàng được chuyển đi, việc hủy đơn hàng được bắt đầu.
 • 1 tiếng sau khi người mua đặt đơn COD (phát hàng thu tiền tận nhà), và trước khi đơn hàng được chuyển đi, việc hủy đơn hàng được bắt đầu.
cho-tien-hanh-112
Chấp nhận hủy đơn hàng
Từ chối hủy đơn hàng
tu-choi-don-huy-1
Đã hoàn thành
Kiểm tra các đơn hàng đã hủy thành công (không bao gồm các trường hợp bị từ chối hủy)
Đã đóng
Kiểm tra các trường hợp bị từ chối hủy
Quản lý Trả hàng/Hoàn tiền 
Quản lý yêu cầu hoàn tiền/trả hàng của khách hàng trong tính năng này. Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu mới và theo dõi chúng từng bước trong quá trình xử lý để hoàn thành đơn hàng
Nhấp vào đây để Quản lý Trả hàng/Hoàn tiền
Tất cả
 • Hiển thị tất cả các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền
tat-ca-don-hoan-thanh-8
Cần tiến hành
 • Hiển thị tất cả các yêu cầu chưa được người bán xử lý
 • Người bán sẽ có 2 ngày để trả lời các yêu cầu này. Nếu người bán không phản hồi, thì hệ thống sẽ tự động chấp thuận yêu cầu đó.
 • Người bán bắt buộc phải đưa ra lý do nếu họ từ chối yêu cầu và khách hàng có quyền khiếu nại quyết định của người bán.
 • Nếu khách hàng khiếu nại quyết định, TikTok sẽ tiến hành hòa giải giữa người bán và khách hàng để kết thúc việc phê duyệt yêu cầu hủy đơn.
can-tien-hang-11
Đang xử lý
 • Hiển thị tất cả các yêu cầu đã được chấp thuận và đang trong quá trình trả hàng hoặc hoàn tiền.
dang-xu-lyy
Đã hoàn thành
 • Hiển thị tất cả các yêu cầu đã được chấp thuận và đã được trả hàng hoặc hoàn tiền.
Đã đóng
 • Hiển thị tất cả các yêu cầu đã kết thúc
 • Người bán bắt buộc phải đưa ra lý do nếu họ từ chối yêu cầu và khách hàng có quyền khiếu nại quyết định của người bán.
 • Trong lần từ chối đầu tiên, khách hàng có quyền yêu cầu lại việc trả hàng/hoàn tiền hoặc khiếu nại quyết định của người bán.
 • Trong lần từ chối thứ hai, khách hàng chỉ có thể khiếu nại quyết định của người bán.
 • Nếu khách hàng khiếu nại quyết định, TikTok sẽ tiến hành hòa giải giữa người bán và khách hàng để kết thúc việc phê duyệt yêu cầu hủy đơn để
  hoàn thành đơn hàng
da-dong-1
Yêu cầu hoàn lại nhiều lần
 1. 1.Cho phép người mua khởi tạo nhiều yêu cầu hoàn tiền trong thời hạn chính sách trả hàng, ngay cả khi đã hoàn tất hoàn tiền một phần thành công. Một số hạn chế được áp dụng:
  1. a.Tổng số lần yêu cầu hoàn tiền một phần liên quan đến một SKU duy nhất không được quá 5 lần
  1. b.Đơn hàng/SKU duy nhất vẫn còn số tiền có thể hoàn lại
 1. 2.Nếu một SKU duy nhất có nhiều lịch sử trả hàng, người bán có thể kiểm tra Lịch sử hoàn tiền trong trang “Quản lý yêu cầu hủy”.

You may also like

Leave a Comment