Home Chưa phân loại Mật khẩu rút tiền

Mật khẩu rút tiền

by
Bạn cần đặt mật khẩu rút tiền gồm 6 chữ số để cung cấp một lớp bảo mật bổ sung cho hoạt động rút tiền của bạn. Với mật khẩu này, bạn có thể rút tiền từ Số tiền có thể rút vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký của bạn.
Làm thế nào để đặt mật khẩu rút tiền?
Cách 1
Vào Tài khoản của tôi > Hồ sơ người bán > Thanh toán > Đặt mật khẩu
image.png
Cách 2

Vào Trung tâm người bán > Tài chính > Rút tiền và nhấp vào nút Rút.

Nhấp vào Đặt mật khẩu để tạo mật khẩu của bạn.

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu rút tiền?
Cách 1
Vào Tài khoản của tôi > Hồ sơ người bán > Thanh toán > Đổi mật khẩu
image.png
Cách 2

Vào Trung tâm người bán > Tài chính > Rút tiền và nhấp vào nút Rút.

Nhấp vào Quên mật khẩu để đặt lại mật khẩu của bạn.

Xin lưu ý:

5.Bạn cần đặt mật khẩu trong vòng 5 phút. 

6.Mật khẩu phải là một số gồm 6 chữ số. Không sử dụng các số liên tiếp, lặp lại và dễ đoán khác làm mật khẩu.

You may also like

Leave a Comment