Home Chưa phân loại Phí giao dịch điều chỉnh

Phí giao dịch điều chỉnh

by
Điều chỉnh phí giao dịch
Bắt đầu từ 0h ngày Thứ Hai ngày 17 tháng 10 năm 2022 (giờ Việt Nam_GMT + 7:00) , TikTok Shop sẽ áp dụng một điều chỉnh quan trọng đối với Phí giao dịch được tính cho các Nhà bán hàng. 

Theo đó, ở Việt Nam, Phí giao dịch cũ (1%_đã bao gồm thuế) sẽ được thay đổi thành 2,5% (đã bao gồm thuế)
PHÍ GIAO DỊCH
Sau khi đơn hàng được giao thành công cho người mua, TikTok Shop sẽ tự động trừ đi một khoản phí từ việc thanh toán đơn hàng / thanh toán cuối cùng. Khoản phí này được gọi là Phí giao dịch, là phí dịch vụ được tính để xử lý các đơn đặt hàng thành công trong TikTok Shop.
Phí giao dịch sẽ có hiệu lực với tất cả người bán trong nước áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng và tất cả các loại sản phẩm tại TikTok Shop Việt Nam. Phí giao dịch mới sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với các đơn đặt hàng được đặt từ 0h ngày thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2022 (giờ Việt Nam_GMT + 7:00). Những đơn hàng được đặt trước thời điểm này sẽ không phải chịu Phí giao dịch mới, bất kể khi nào đơn đặt hàng được thanh toán thành công.
Phí giao dịch sẽ được tính dựa trên công thức như sau:
 • 2,5% của tổng giá trị đơn hàng
Phí giao dịch = (Thanh toán của khách hàng – Hoàn tiền cho đơn của khách hàng) * 2,5%
Ví dụ:
Đặt hàng thành công
Thu nhập từ đơn đặt hàng
Phí
 • Số tiền khách hàng thanh toán                                                     95.900đ
 • Tổng phụ sau khi người bán giảm giá                95.000đ
 • Giảm giá trên TikTok Shop.                                                  – 5.000đ
 • Phí vận chuyển                                                                         5.900đ
Phí giao dịch (2,5%)                                                                   -2.397,5đ
 • Tính toán: 95,900đ * 2,5%
Tổng phụ                                                                                 95.900đ
Tổng phụ                                                                             -2.397,5đ
Tổng (Thu nhập từ đơn đặt hàng + phí).                                                                                                                                                 93.502,5đ
Hoàn trả thành công đơn hàng
Thu nhập từ đơn đặt hàng
Phí
 • Số tiền khách hàng thanh toán                                                    95.900đ 
 • Tổng phụ sau khi người bán giảm giá                                95.000đ
 • Giảm giá trên TikTok Shop                                                  – 5.000đ
 • Phí vận chuyển                                                                       5.900đ
Phí giao dịch (2.5%)                                                -1.397,5
 • Tính toán: (95.900-40.000) * 2,5%
Hoàn tiền đặt hàng của khách hàng                       -40.000
Tổng phụ                                                                                                 95,900đ
Tổng phụ                                                                    -41.397,5 
Tổng (Thu nhập từ đơn đặt hàng + phí).                                                                                                                                         54,502,5 
Làm cách nào để kiểm tra phí giao dịch cho các đơn đặt hàng?
Đơn đã quyết toán
Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết cho từng đơn đặt hàng đã quyết toán theo các bước ở dưới.
Nhấp vào Tài chính Đơn đã quyết toán – Xem chi tiết
image.png

You may also like

Leave a Comment