Home Chưa phân loại Quản lý sản phẩm Cửa hàng TikTok dễ dàng

Quản lý sản phẩm Cửa hàng TikTok dễ dàng

by
quan-ly-san-pham

Quản lý sản phẩm Cửa hàng TikTok dễ dàng

3.1 Quản lý sản phẩm manage-san-pham

Trong phần quản lý sản phẩm này, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo SKU người bán, danh mục và giá cả cũng như chỉnh sửa, xóa, sao chép, hủy kích hoạt, thay đổi giá và lượng tồn sản phẩm từng cái một hoặc hàng loạt. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý các sản phẩm trên Cửa hàng TikTok của mình mà đã được phân loại dựa trên các trạng thái sản phẩm khác nhau.

 

 

 • Nguyên tắc về Sản phẩm bị cấm trên Cửa hàng TikTok( Chờ GNE cập nhật)
 • Nguyên tắc về Sản phẩm bị hạn chế trên Cửa hàng TikTok Indonesia(Chờ GNE cập nhật)

3.1.1 Thêm sản phẩm mới 

Thêm một sản phẩm mới vào Cửa hàng TikTok bằng quy trình từng bước sau:

Mô tả tên sản phẩm, danh mục và nhãn hiệu
Đối với các sản phẩm có nhãn hiệu, người bán có thể tìm kiếm theo từ khóa và nhanh chóng chọn từ nhóm nhãn hiệu của nền tảng. Nhãn hiệu được chọn ở đây không bị giới hạn theo các điều kiện năng lực. Nếu nhãn hiệu có tồn tại trong nhóm nhãn hiệu và không phải là một nhãn hiệu có rủi ro cao, nó có thể được chọn.
 • Đối với các điều kiện năng lực của nhãn hiệu đã được gửi để xét duyệt, từ “Đã cho phép” sẽ được hiển thị bên dưới nhãn hiệu, và người mua sẽ thấy nhãn hiệu đó trên trang chi tiết sản phẩm.
 • Đối với các điều kiện năng lực của nhãn hiệu chưa được gửi để xét duyệt, từ “Chưa cho phép” sẽ được hiển thị bên dưới nhãn hiệu và phía người mua sẽ không thấy được.
 • Quan trọng: Đối với các sản phẩm có nhãn hiệu, bạn sẽ cần tải lên chứng chỉ liên quan làm bằng chứng rằng bạn hoặc công ty của bạn là Chủ sở hữu thương hiệu hoặc Người bán được ủy quyền Cấp 1 (nhà phân phối được ủy quyền) hoặc Người bán được ủy quyền Cấp 2 (người bán lại được chỉ định).
Mô tả Thông tin cơ bản về Sản phẩm
 • Hình ảnh sản phẩm
 • Tối đa 9 hình ảnh cho mỗi sản phẩm
 • Tỷ lệ hình ảnh 1:1
 • Kích thước hình ảnh tối thiểu là 600 x 600 px
 • Kích thước tập tin tối đa là 5MB
 • Mô tả sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm bằng văn bản và các dấu đầu dòng
 • Thêm tối đa 30 biểu ngữ hoặc hình ảnh có liên quan.
 • Video (tùy chọn)
 • Tỷ lệ video được đề xuất là 1:1, 9:16 hoặc 16:9
 • Kích thước tập tin video tối đa là 20MB
 • Khối lượng bưu kiện
 • Trọng lượng bưu kiện = Trọng lượng gói hàng + Bao gói (ví dụ: Hộp, xốp hơi bọc, hoặc bao bì gỗ)
 • Trọng lượng bưu kiện cho phép là 1-100 kg.
 • Kích thước bưu kiện (tùy chọn)
 • Đảm bảo các kích thước phải chính xác vì thông tin này sẽ được dùng để tính phí và phương thức vận chuyển.
 • Thời gian bảo hành (tùy chọn)
 • Chính sách bảo hành (tùy chọn)
Mô tả Phiên bản sản phẩm và Danh sách SKU
 • Phiên bản
 • Tối đa 3 loại phiên bản (ví dụ: Màu sắc, Kích thước, Chiều dài hoặc Loại vải)
 • Có giới hạn về giá trị phiên bản
 • Người bán có thể tải lên hình ảnh sản phẩm cho các phiên bản tương ứng.
 • Danh sách SKU
 • Nhập giá của mỗi SKU. Với nhiều SKU trong một sản phẩm, Người bán có thể dùng công cụ hàng loạt để điều chỉnh giá và lượng hàng có sẵn.
 • Nhập tên SKU của người bán nếu bạn cần mã nhận dạng để sử dụng cho riêng mình (tùy chọn)
 • Nhập vào số lượng hàng tồn kho
Loại bỏ, Lưu dạng nháp hoặc Gửi sản phẩm
 • Loại bỏ: Xóa tất cả các mô tả
 • Lưu dạng nháp: Lưu lại mô tả hiện tại nhưng sản phẩm sẽ không được gửi đến quy trình QC. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm này sau.
 • Gửi: Sản phẩm sẽ được gửi đến quy trình QC.

3.1.2 Trạng thái sản phẩm 

Quản lý các sản phẩm trên Cửa hàng TikTok của bạn mà đã được phân loại dựa trên các trạng thái sản phẩm khác nhau được phân tách bởi các tab sau:
Tất cả
 • Hiển thị tất cả các sản phẩm có trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên tab này
 • Người bán có thể thực hiện các thao tác sau trên tab này:
 • Sửa sản phẩm
 • Sao chép sản phẩm
 • Xóa sản phẩm
 • Hủy kích hoạt sản phẩm
 • Thay đổi giá và lượng hàng tồn
Trực tiếp
 • Hiển thị tất cả các sản phẩm mà khách hàng có thể nhìn thấy và mua được
 • Người bán có thể thực hiện các thao tác sau trên tab này:
 • Sửa sản phẩm
 • Sao chép sản phẩm
 • Xóa sản phẩm
 • Hủy kích hoạt sản phẩm
 • Thay đổi giá và lượng hàng tồn
 • Nhấp vào biểu tượng “Con mắt” để xem trước sản phẩm và sao chép URL xem trước.
Vô hiệu hóa
 • Sản phẩm bị người bán hủy kích hoạt có thể được tải lên lại thông qua “Kích hoạt”
Bị tạm ngưng
Các hàng hóa đã bị tạm ngưng
 • Đang xét duyệt: Sản phẩm đang được kiểm tra. Trong giai đoạn này, người bán vẫn có thể chỉnh sửa sản phẩm đó, nhưng QC sẽ được bắt đầu lại.
 • Bị lỗi:
Thông tin Sản phẩm không tuân thủ nguyên tắc cho sản phẩm và người bán sẽ nhận được email cho biết lý do. Người bán có thể thực hiện các thay đổi cần thiết và đệ trình lại sản phẩm
 • Đóng băng:
Các sản phẩm bất hợp pháp, gây hại hoặc hàng giả. Đồng thời, người bán sẽ nhận được email thông báo lý do. Người bán không thể sửa đổi hoặc gửi lại.
Nháp
 • Hiển thị các sản phẩm đã được mô tả nhưng chưa được gửi.
 • Người bán có thể thực hiện các thao tác sau trên tab này:
 • Sửa sản phẩm
 • Xóa sản phẩm
Đã xóa
 • Hiển thị các sản phẩm bị xóa bởi người bán.
 • Các sản phẩm đã xóa có thể đưa trở lại danh sách Người bán hủy kích hoạt bằng cách nhấp vào “Khôi phục”
Công cụ hàng loạt
 • Với nhiều SKU trong một sản phẩm, người bán có thể nhấp vào “Mở rộng” để dùng công cụ hàng loạt nhằm điều chỉnh giá và lượng hàng có sẵn.
Quan trọng: Không có giới hạn số lượng sản phẩm đang hoạt động có thể được tải lên Cửa hàng TikTok. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hiển thị tối đa 1000 sản phẩm trên mục Trưng bày (phần trên trang cửa hàng của bạn trên Ứng dụng TikTok, nơi khách hàng có thể xem bộ sưu tập sản phẩm của bạn).

3.2 Xếp hạng sản phẩm xep-hang-san-pham

Với tính năng này, bạn có thể theo dõi xếp hạng sản phẩm của mình và cá nhận xét từ khách hàng đã mua sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể trả lời đánh giá của họ để cảm ơn, xin lỗi hoặc làm rõ về nhận xét của họ.
Nhấp vào đây để kiểm tra Xếp hạng sản phẩm

3.3 Công cụ hàng loạt cho sản phẩm 

Thêm nhiều sản phẩm vào Cửa hàng TikTok trong một lần thao tác bằng cách làm theo quy trình từng bước sau:

3.3.1 Phát hành sản phẩm hàng loạt 

Tính năng
Chi tiết
Ảnh chụp màn hình
Lối vào
Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Công cụ hàng loạt -> Phát hành sản phẩm hàng loạt
Tải về mẫu
 • Vui lòng tìm kiếm danh mục đích dựa trên từ khóa, chọn danh mục sản phẩm và nhãn hiệu sẽ tải lên
 • điền vào theo nội dung nhắc của mẫu đã tải về
Tải về mẫu:
Điền vào mẫu
 • Các bước:
 • Vui lòng điền vào trang “Mẫu”,  bắt buộc phải điền:
 • Tên sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 •  Trọng lượng sản phẩm
 • Các phiên bản
 • Giá
 • Số lượng
 • Liên kết hình ảnh chính của sản phẩm
 • Trang “Hướng dẫn” sẽ hiển thị mô tả cho từng trường.
 • Trang “Ví dụ” sẽ cho biết cách tải lên các loại SKU sản phẩm khác nhau
 • Lưu ý:
 • Không xóa định dạng mẫu ban đầu
 • Cách tải lên nhiều SKU trong một sản phẩm?
 • Vui lòng giữ nguyên các mục Danh mục, Nhãn hiệu, Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Trọng lượng/Chiều dài/Chiều rộng/Chiều cao) của từng SKU cho tất cả các SKU.
Tải lên mẫu
 • Tải lên tập tin mẫu sản phẩm được điền sẵn
Tải lên phản hồi
 • Kiểm tra phản hồi tải lên
 • Thành công -> Chờ xét duyệt sản phẩm, người bán có thể kiểm tra tình trạng của sản phẩm trong mục “Quản lý sản phẩm”
 • Thất bại -> Nhấp vào “Tải về các mục nhập bị lỗi” để kiểm tra lý do không thành công và làm theo lời nhắc để sửa đổi và tải lên lại.
 • Lưu ý: 
 •  Các mẫu trùng lặp chỉ có thể được tải lên một lần;
 • “Mục nhập bị lỗi” chỉ bao gồm các sản phẩm không thành công, và các sản phẩm đã được tải lên thành công sẽ không cần phải tải lên lại;
3.3.2 Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt 
Tính năng
Chi tiết
Ảnh chụp màn hình
Lối vào
 • Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Công cụ hàng loạt -> Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt
Chọn sản phẩm
 • Lọc các sản phẩm, các điều kiện lọc gồm:
 • Tình trạng sản phẩm: Trực tiếp/Đã hủy kích hoạt
 • Danh mục sản phẩm
 • Tên sản phẩm/ID sản phẩm/SKU người bán
 • Chọn sản phẩm cần sửa đổi
 • Phương thức 1: Nhấp vào các sản phẩm được chỉ định
 • Phương thức 2: Có thể chọn tất cả các sản phẩm đáp ứng các điều kiện lọc (Tối đa 50000 sản phẩm)
Tải về mẫu
 1. 1.Chọn “Mẫu”, nội dung có thể chỉnh sửa của 5 mẫu sẽ khác nhau:
 • Thông tin bán hàng: Giá/số lượng/SKU có thể chỉnh sửa
 • Thông tin cơ bản: Tên sản phẩm/Mô tả sản phẩm/Hoa hồng liên kết có thể chỉnh sửa
 • Thông tin vận chuyển: Trọng lượng/chiều dài, chiều rộng, chiều cao/Thời hạn bảo hành có thể chỉnh sửa
 • Thông tin ảnh: Các liên kết hình ảnh có thể chỉnh sửa
 • Tất cả thông tin (Khuyên dùng): kết hợp của 4 mẫu. Thông tin trên có thể được sửa đổi cùng một lúc
 1. 1.Nhấp vào “Tạo mẫu”
 1. 2.Nhấp vào “Tải về” mẫu
 • Lưu ý: 
 • Các nội dung có thể chỉnh sửa và liệu chúng có hỗ trợ chỉnh sửa hay không sẽ được hiển thị khi bạn di chuột qua từng mẫu
 • Có thể tải về thông tin lên tới 5000 sản phẩm trong một mẫu duy nhất
 • Nếu người bán chọn 50000 sản phẩm và sau đó nhấp vào Tạo mẫu, nó sẽ được chia thành 10 mẫu để tải về.
Tải lên mẫu
 1. 1.Sửa đổi thông tin sản phẩm trong mẫu đã tải về
 1. 2.Tải lên mẫu đã được sửa đổi
 1. 3.Xem trạng thái tải lên của mẫu: “Lịch sử tải lên” sẽ hiển thị
 • Số lượng sản phẩm hoàn tất
 • Số lượng sản phẩm không thành công: Nhấp vào “tải về mục nhập bị lỗi” để xem lý do không thành công và sửa đổi theo lời nhắc, sau đó vui lòng tải lên lại.

3.3.3 Chỉnh sửa hình ảnh hàng loạt 

Tính năng
Chi tiết
Ảnh chụp màn hình
Lối vào
 • Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Công cụ hàng loạt -> Chỉnh sửa hình ảnh hàng loạt
Chọn sản phẩm
 • Chọn sản phẩm, các điều kiện lọc gồm:
 • Tình trạng sản phẩm: Trực tiếp/Đã hủy kích hoạt
 • Danh mục sản phẩm
 • Tên sản phẩm/ID sản phẩm/SKU người bán
 • Có thể chọn lên đến 200 sản phẩm
Sửa ảnh chụp
 1. 1.Nhấp vào một hoặc nhiều sản phẩm
 1. 2.Tải lên hàng loạt tài liệu sản phẩm:
 • Hình ảnh sản phẩm
 • mô tả sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Hình ảnh của phiên bản sản phẩm
 1. 1.Nhấp vào “Phát hành”

3.4 Quản lý Dự trữ Tồn Kho riêng cho Nhà Sáng Tạo 

Tính năng
Chi tiết
Ảnh chụp màn hình
Đường dẫn
 • Sản phẩm->Quản lý sản phẩm->Quản lý hàng tồn kho-> Chọn Tạo Tồn Kho Riêng cho Nhà Sáng Tạo
duong-dan
Hướng dẫn tạo Tồn Kho Riêng cho Nhà Sáng Tạo
Điền các thông tin dưới đây để tạo Tồn kho riêng cho Nhà Sáng Tạo
 1. 1.Tên kênh TikTok của Nhà Sáng Tạo
 Chọn nhà sáng tạo bạn muốn tạo Tồn Kho Riêng cho Nhà Sáng Tạo 
 1. 2.Thời gian có hiệu lực 
Thời gian tối thiểu T+1 ngày, tối đa 3 tháng
 1. 3.Chọn sản phẩm 
Được chọn tối đa 20 sản phẩm trong một lần tạo Tồn Kho Riêng cho Nhà Sáng Tạo, nhưng lưu ý bạn phải tạo kế hoạch Mục tiêu cho các sản phẩm này trước. 
 1. 4.Nhấp vào【Xong】
tao-ton-kho-1tao-ton-kho-2
Hướng dẫn cách Dự trữ Tồn Kho riêng cho Nhà Sáng Tạo
 1. 1.Dự trữ tồn kho cho Nhà Sáng Tạo 
điền theo từng SKU. Người bán không thể đặt số lượng tồn kho riêng cho Nhà Sáng Tạo vượt quá lượng hàng tồn kho thực tế của SKU đó. 
 1. 2.Nhấp vào【Gửi】
Lưu ý: Có thể tắt các SKU không cần dự trữ Tồn Kho Riêng cho Nhà Sáng Tạo bằng cách nhấn vào nút  [Thu gọn] và tắt Tồn Kho riêng. 
du-tru-ton-kho
Hướng dẫn quản lý Tồn Kho Riêng cho Nhà Sáng Tạo
 • Nhà Bán Hàng có thể tìm kiếm Dự trữ Tồn Kho riêng cho Nhà Sáng Tạo bằng cách Tìm kiếm bằng Mã ID sản phẩm. 
 • Không thể sửa Số lượng Tồn Kho riêng cho Nhà Sáng Tạo nhưng có thể Xoá Tồn Kho riêng cho Nhà Sáng Tạo.
 • Khi người bán xóa Tồn Kho riêng cho Nhà Sáng Tạo, Nhà Sáng Tạo sẽ được thông báo về số lượng dự trữ Tồn Kho riêng đã bị xoá. Thông thường, thao tác này sẽ có hiệu lực ngay sau khi xóa. Nếu sản phẩm đang được thêm vào livestream phát sóng trực tiếp thì, hiệu lực sẽ bắt đầu vào lúc 0:00 vào ngày hôm sau.
quan-ly-ton-kho-rieng

Các bước của quy trình quản lý sản phẩm tối ưu

Theo các chuyên gia phân tích, một quy trình quản lý sản phẩm tối ưu sẽ trải qua 9 bước như sau.

Bước 1: Tiến hành nghiên cứu thị trường

Điều đầu tiên khi tiến hành quản lý sản phẩm, doanh nghiệp cần thực hiện nghiên cứu thị trường nhằm xác định rõ ràng thông tin về khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Và để kết quả phân tích được chính xác và khách quan, doanh nghiệp sẽ cần phải sử dụng cả dữ liệu mang tính định lượng và định tính.

Tiến hành nghiên cứu thị trường

Các kỹ thuật trong nghiên cứu thị trường như A/b testing, phân tích khách hàng, khảo sát khách hàng, nghiên cứu sản phẩm, thử nghiệm tiếp thị… cũng cần đảm bảo được áp dụng sao cho phù hợp và hữu ích.

Bước 2: Xây dựng chiến lược cho sản phẩm

Bước tiếp theo trong quy trình quản lý sản phẩm, nhà quản trị sẽ phải nghiên cứu và xây dựng chiến lược cho sản phẩm sao cho hiệu quả.

Chiến lược sản phẩm hiểu đơn giản đó là việc doanh nghiệp đưa ra các quyết định về sản phẩm bao gồm sản xuất, cung cấp sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, đánh giá lại và phát triển sản phẩm mới… Ở bước này, doanh nghiệp cũng cần phải có một kế hoạch tiếp thị phù hợp với các chiến lược đa dạng, từ nhận diện thương hiệu, thị trường ngách, mô hình kinh doanh, cơ hội và rủi ro cho đến chiến lược phân phối…

Bước 3: Phát triển sản phẩm và ra mắt sản phẩm

Đây là giai đoạn doanh nghiệp sẽ tiến hành thiết kế và thử nghiệm chất lượng của sản phẩm trên thị trường mục tiêu. Quá trình phát hành sản phẩm sẽ bao gồm các hoạt động xây dựng quản lý cơ hội bán hàng, xúc tiến thương mại, quản lý hàng tồn, định giá và quản trị rủi ro…

Bước 4: Xây dựng thương hiệu

Sau khi đã tung sản phẩm ra ngoài thị trường, điều quan trọng tiếp theo mà doanh nghiệp cần thực hiện là phải làm thế nào khắc sâu hình ảnh thương hiệu vào trong trí nhớ của khách hàng để chỉ cần thấy sản phẩm là đã có thể nhận ra thương hiệu của mình. Để xây dựng thương hiệu thành công, chúng ta cũng sẽ cần trải qua các giai đoạn như đặt tên cho thương hiệu, nhận diện thương hiệu, định vị thương hiệu và nâng cao lòng trung thành của khách hàng.

Bước 5: Quảng bá sản phẩm

Bước tiếp theo cũng quản lý sản phẩm đó chính là xây dựng các chương trình khuyến mãi để thu hút và quảng bá sản phẩm tốt hơn. Mục tiêu lúc này chính là khơi gợi lên sự quan tâm từ phía người dùng đến thương hiệu đồng thời có các chiến dịch hỗ trợ thúc đẩy bán hàng hiệu quả.

 Quảng bá sản phẩm

Bước 6: Phân phối sản phẩm

Làm cách nào để lựa chọn kênh phân phối sản phẩm tốt nhất đến khách hàng mục tiêu của mình cũng là việc doanh nghiệp cần chú ý đặc biệt. Quy trình này cần phải được kết hợp một cách chặt chẽ với các kênh tiếp thị của công ty từ kênh bán lẻ, mạng lưới quan hệ cá nhân hay từ phía các đại lý, đối tác chiến dịch…

Bước 7: Xây dựng quy trình bán hàng

Xây dựng quy trình bán hàng nằm trong giai đoạn cuối của việc quản lý sản phẩm. Lúc này, doanh nghiệp cần tập trung vào xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng của mình với mục đích mang lại lợi ích trong thỏa thuận thương mại giữa các bên.

Bước 8: Thu thập phản hồi của khách hàng

Thu thập phản hồi của khách hàng được xem là bước cuối cùng quản việc quản lý sản phẩm và là bước quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản phẩm ở thời điểm hiện tại và phát triển vượt bậc trong tương lai.

Việc thu thập ý kiến của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận lại những điểm yếu kém cũng như lợi ích, tính năng hữu ích của sản phẩm từ đó có phương án khắc phục và sửa đổi sao cho sản phẩm mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Vì sao doanh nghiệp phải có chiến lược quản lý sản phẩm?

Vì sao doanh nghiệp phải có chiến lược quản lý sản phẩm?

Trước khi đi vào nghiên cứu cách xây dựng chiến lược quản lý sản phẩm hiệu quả thì cùng Bizfly điểm qua những lý do mà việc quản lý sản phẩm quan trọng với doanh nghiệp như sau:

 • Đạt hiệu quả cao trong kinh doanh: Quản lý sản phẩm là cầu nối giữa người thiết kế và phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp với khách hàng từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
 • Gia tăng trải nghiệm khách hàng: Với việc quản lý sản phẩm, doanh nghiệp có thể tập trung vào khách hàng tiềm năng của mình từ đó xây dựng những trải nghiệm tuyệt vời cho họ. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động chăm sóc khách hàng hiện nay.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm: Hiển nhiên việc doanh nghiệp đầu tư vào quản lý tốt sản phẩm của mình sẽ giúp tạo ra các sản phẩm chất lượng, phù hợp với yêu cầu từ phía khách hàng. Khi đã xác định được các yếu tố làm lên thành công cho sản phẩm của mình, doanh nghiệp sẽ dễ dàng đưa ra các chiến lược phát triển tác động mạnh mẽ đến khách hàng tiềm năng.
 • Các kỹ năng cần có để quản lý sản phẩm hiệu quả

  Để quản lý sản phẩm hiệu quả, bên cạnh việc xây dựng quy trình quản lý hiệu quả thì nhà quản trị cũng cần trau dồi những kiến thức và kỹ năng để có thể giải quyết bài toán này một cách tối ưu.

  Các kỹ năng cần có để quản lý sản phẩm hiệu quả

  Kỹ năng tiếp thị

  Không chỉ trong quản lý sản phẩm mà bất kể một hoạt động nào liên quan đến kinh doanh của công ty cũng cần đến kỹ năng tiếp thị. Một nhà quản trị với kỹ năng tiếp thị đỉnh cao sẽ kết nối được với khách hàng tiềm năng hiệu quả từ đó đạt kết quả cao trong các chiến lược Marketing hay các chiến dịch truyền thông sản phẩm.

  Kỹ năng kể chuyện

  Kỹ năng kể chuyện mang đến cho nhà quản trị khả năng truyền tải thông điệp và cảm hứng về sản phẩm đến khách hàng hiệu quả. Thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp, phỏng vấn hay nghiên cứu thị trường, các nhà quản trị có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra các câu chuyện thương hiệu phù hợp nhất.

  Những thông tin chia sẻ trong bài viết trên đây hy vọng đã phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách quản lý sản phẩm một cách hiệu quả để từ đó mang lại giá trị cao trong hoạt động kinh doanh của tổ chức. Hãy tìm ra phương án quản lý phù hợp với sản phẩm chủ chốt của doanh nghiệp từ đó phát huy tối đa chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm cho khách hàng.

You may also like

Leave a Comment