Home Chưa phân loại Tách đơn hàng thành nhiều gói hàng

Tách đơn hàng thành nhiều gói hàng

by

Tách đơn hàng thành nhiều gói hàng

Mô tả tính năng
Bạn có thể tách 1 đơn thành nhiều gói hàng nếu:
 1. 1.Đơn hàng có nhiều hơn 1 loại SKU
 1. 2.Trạng thái đơn hàng là “Chờ vận chuyển”
 1. 3.Mọi SKU đều không bị khách yêu cầu hủy
Bạn vẫn có thể thay đổi việc tách đơn nếu đơn chưa được giao hoặc vẫn ở trong trạng thái Đang chờ vận chuyển. Bạn không thể thay đổi việc tách đơn nếu 1 gói hàng trong đó đã được sắp xếp vận chuyển.
Sau khi bạn tách đơn thành nhiều gói và sắp xếp vận chuyển, khách hàng có thể xem thông tin gói trên ứng dụng TikTok.
Hướng dẫn tách đơn
Làm theo các bước dưới đây để tách đơn.
Tìm đơn có thể tách
Khi đơn hàng có 2 loại SKU hoặc hơn, người bán có thể nhấn nút ‘Tách đơn‘.
Từ trang Quản lí đơn hàng
 1. 1.Đơn hàng > Quản lí đơn hàng , chọn một đơn có 2 loại SKU hoặc nhiều hơn. Nút tách đơn sẽ chỉ xuất hiện cho các đơn này.
 1. 2.Nhấp vào nút ba chấm
 1. 3.Nhấp Tách đơn.
Từ trang Vận chuyển
 1. 1.Vận chuyển > Vận chuyển hàng loạt, xem các đơn có nút Tách đơn. Chỉ những đơn có 2 loại SKU trở lên mới có nút này.
 1. 2.Nhấn Tách.
Tách đơn
Sau khi nhấn nút Tách đơn từ trang Đơn hàng hoặc trang Vận chuyển, người bán sẽ thấy những SKU trong đơn và một nút để tách chúng thành nhiều đơn khác nhau hoặc trả về chung 1 đơn ban đầu.
Lưu ý: 
 1. 1.Bạn không thể tách đơn chỉ có 1 SKU thành nhiều đơn kể cả khi số lượng hàng nhiều hơn 1
 1. 2.Chi phí vận chuyển của gói hàng chỉ là ước tính. Chi phí thực sự sẽ hiển thị trong hóa đơn (mục Tài chính)
Trong ví dụ này, đơn có 3 SKU (SKU A, SKU B, và SKU C).
 • Ví dụ 1: chia đơn này thành 2 gói. Nhấp vào nút Chuyển sang gói mới ở SKU A. Gói 1 sẽ có SKU B và C, còn gói 2 có SKU A.
 • Ví dụ 2: chia đơn thành 3 gói. Nhấp Chuyển sang gói mới ở SKU A và B. Lúc này chúng ta sẽ có 3 gói, mỗi gói chứa 1 SKU A, B hoặc C.
Kiểm tra đơn tách
Sau khi tách đơn, bạn có thể xem đơn được tách ở trang Quản lí đơn hàng hoặc trong file xuất về.
 1. 1.Đơn đã tách sẽ nhãn Đã tách.
 1. 2.Bạn có thể lọc đơn tách bằng cách nhấp vào icon lọc > Gộp/tách đơn > Đã tách. Sau đó nhấn Áp dụng.
 1. 3.Sau khi lọc đơn, bạn sẽ thấy 1 danh sách các đơn đã tách. Bạn cũng có thể tải danh sách này về bằng cách nhấp vào ‘Xuất đơn hàng’. Trong file tải về, bạn sẽ thấy nhiều Package ID khác nhau cho những dòng có chung Order ID.
 • Xuất đơn
Chỉnh sửa tách đơn
Bạn có thể chỉnh sửa trách đơn trước khi sắp xếp vận chuyển(trước khi trạng thái đơn hàng chuyển thành Đang chờ vận chuyển). Vào trang Đơn hàng:
 1. 1.Lọc đơn Đã tách (xem mục 2.3)
 1. 2.After selecting one of the split orders, hover the mouse on the three dots button. Sau khi chọn một đơn đã tách, rê chuột tới nút ba chấm
 1. 3.Nhấp vào “Chỉnh sửa tách đơn”
 1. 4.Bạn có thể:
 1. 1.Không tách đơn nữa: nhấn Khôi phục đơn ban đầu
 1. 1.Tách SKU sang gói mới: nhấn Chuyển sang gói mới
 1. 1.Chuyển SKU từ gói này sang gói khác: Chuyển sang gói x.
Giao đơn tách
Giao từng đơn
 1. 1.For orders that have been split, you can arrange the shipment by clicking Arrange Shipment on the order. A confirmation window will open so you can review the packages that will be arranged for shipment. Đối với những đơn đã tách, bạn có thể sắp xếp vận chuyển bằng cách nhấn Sắp xếp vận chuyển. Một cửa sổ xác nhận sẽ hiện lên để bạn xem qua các gói sẽ được chuẩn bị
 1. 2.Kiểm tra đơn bạn sẽ sắp xếp vận chuyển
 1. 3.Nhấn Sắp xếp vận chuyển khi đã sẵn sàng giao và làm theo quy trình như bình thường.
 1. 4.Chọn lấy hàng tại kho hoặc gửi hàng ở bưu cục

 1. 5.Bạn có thể xem trạng thái giao hàng của các gói từ đơn được tách. Trong hình ví dụ này, chỉ có 1 gói đã được sắp xếp vận chuyển. Vì vậy, bạn sẽ thấy đơn này có 2 trạng thái đơn khác nhau.
Giao hàng loạt
Để giao hàng loạt các gói của đơn tách, vào trang Vận chuyển > Vận chuyển hàng loạt menu.
 1. 1.Trong tab Sắp xếp vận chuyển, những đơn tách có thể được giao cùng với các loại đơn khác. Bạn có thể lọc ra đơn tách bằng bộ lọc sẵn có (loại gói = Gói từ đơn tách)
 1. 2.Sắp xếp vận chuyển cho các đơn được chọn/lọc
 1. 3.In tài liệu vận chuyển. Tài liệu được tự động điều chỉnh theo đơn tách trong mục Tài liệu chung. Chọn đơn bạn muốn in và nhấn nút.
Kiểm tra trạng thái giao hàng
Có 2 cách kiểm tra
 1. 1.Nhấn nút Xem Logistics ở đơn hàng. Một cửa sổ sẽ hiện ra, mỗi tab trong cửa sổ chứa thông tin của mỗi gói hàng.
 • Nhấn vào mã đơn hàng trên trang Quản lí đơn hàng
Mục sản phẩm cho bạn biết thông tin vận chuyển của từng SKU
Mục thông tin gói cho bạn biết thông tin vận chuyển và số SKU trong mỗi gói
Quản lí hủy đơn và hoàn tiền
Bạn có thể quản lí trả hàng/hoàn tiền cho đơn hàng tách với các bước sau.
Trường hợp
Mô tả
Ảnh
Trường hợp 1: Yêu cầu hủy đơn trong vòng 1 tiếng kể từ lúc mua hàng và đơn chưa được vận chuyển
 • Vào Đơn hàng > Quản lí yêu cầu hủy
 • Đồng ý hoặc từ chối yêu cầu trên đơn hàng tương ứng
Trường hợp 2: Yêu cầu hủy 1 SKU trong đơn hàng trong vòng 1 tiếng kể từ lúc mua hàng và đơn chưa đươc vận chuyển
2 cách để quản lý trả hàng và hoàn tiền
 1. 1.Vào Đơn hàng > Quản lí yêu cầu hủy và làm giống trường hợp 1
 1. 2.Vào Đơn hàng > Quản lí đơn hàng, sau đó xem SKU trong đơn tách bị yêu cầu hủy . SKU này sẽ hiển thị trạng thái Yêu cầu hủy. Nhấn vào trạng thái, bạn sẽ được dẫn sang trang quản lí yêu cầu hủy
Nếu yêu cầu hủy một phần của gói đã được bạn chấp thuận, package ID cũ sẽ bị xóa, và hệ thống sẽ tạo package ID mới. Để hoàn thành việc giao gói hàng mới:
 1. 1.In phiếu đóng gói để kiểm tra danh sách SKU
 1. 2.Nhấn sắp xếp vận chuyển
 1. 3.In nhãn vận chuyển
Trường hợp 3: Yêu cầu hoàn tiền một phần của đơn đã tách và sắp xếp vận chuyển
2 cách để quản lý trả hàng và hoàn tiền
 1. 1.Vào Đơn hàng > Quản lí đơn hàng hoàn trả để xem yêu cầu trả hàng
 1. 2.Vào Đơn hàng > Quản lí đơn hàng, sau đó xem SKU trong đơn tách bị yêu cầu trả . SKU này sẽ hiển thị trạng thái Yêu cầu trả hàng. Nhấn vào trạng thái, bạn sẽ được dẫn sang trang quản lí đơn hàng hoàn trả
 • Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu

Những câu hỏi thường gặp
 1. 1.Làm sao để xem trạng thái giao hàng của các đơn được tách?
 • Cách 1: nhấn ‘Xem logistics’
 • Cách 2: nhấp vào và xem chi tiết đơn hàng
 1. 2.Làm sao để khách hàng xem thông tin vận chuyển của đơn tách trên TikTok?
 • Khách có thể xem thông tin gói (bao nhiêu gói, gói nào chứa sản phẩm gì, trạng thái vận chuyển của từng gói) trong mục Chi tiết đơn hàng
 • Khách cũng có thể yêu cầu trả hàng hoàn tiền cho từng gói

package1package2package3package4

You may also like

Leave a Comment