Home Chưa phân loại Tài khoản chính thức TikTok Shop

Tài khoản chính thức TikTok Shop

by

Tài khoản chính thức TikTok Shop là gì?

Tài khoản TikTok chính thức – đại diện cho tài khoản TikTok Shop – được gọi là tài khoản chính thức TikTok Shop. Loại tài khoản này được hưởng các quyền sẵn có của tài khoản và cửa hàng, đồng thời sẽ sớm có thêm quyền tiếp thị (chẳng hạn như tính năng thiết kế cửa hàng).

Mục đích và cách phân biệt tài khoản chính – liên kết tiktokshop

 


Mục đích của Tài khoản chính thức TikTok Shop
 • Xây dựng lòng tin của khách hàng và tăng giao dịch mua hàng
 • Sau khi tài khoản TikTok trở thành tài khoản TikTok chính của cửa hàng, tài khoản này sẽ là đại diện chính của cửa hàng bạn trên TikTok và có một trang cửa hàng trong trang hồ sơ. Các sản phẩm trong cửa hàng của bạn sẽ được tự động đồng bộ với trang cửa hàng này. Trang cửa hàng cũng đóng vai trò là trang trung tâm để hiển thị và tiếp thị sản phẩm. Có thể sử dụng tính năng thiết kế cửa hàng để cải thiện phương pháp bán hàng và tiếp thị qua hình ảnh, nhằm mục tiêu sau cùng là tăng tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng. Việc liên kết tài khoản chính thức giúp thiết lập mối quan hệ rõ ràng và chân thực giữa thế giới của TikTok và cửa hàng, đồng thời giúp người dùng tin tưởng bạn để họ sẵn sàng mua hàng hơn.
 • Tăng người theo dõi và tăng tỷ lệ mua lại
 • Việc liên kết tài khoản TikTok chính có thể kết nối lượng người theo dõi của cửa hàng và tài khoản. Người dùng có thể theo dõi tài khoản TikTok chính của cửa hàng để dễ dàng tìm đến cửa hàng thông qua trang hồ sơ tài khoản của bạn, giúp cửa hàng thu hút lưu lượng truy cập và tăng tỷ lệ mua lại.
 • Cải thiện khả năng tiếp cận của cửa hàng và chuyển đổi lưu lượng truy cập
 • Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm trong cửa hàng của bạn thông qua chức năng tìm kiếm của TikTok, đồng thời một liên kết dẫn đến cửa hàng của bạn sẽ được thêm vào tất cả các bước trong hành trình mua sản phẩm trong LIVE để tăng khả năng tiếp cận cho cửa hàng và sản phẩm của bạn.
Tài khoản chính thức
Trang cửa hàng
Nội dung
Tính năng
Sản phẩm của cửa hàng sẽ được hiển thị trên trang cửa hàng
Bạn có thể bán sản phẩm từ cửa hàng riêng của mình cũng như sản phẩm Liên kết
Trải nghiệm khách hàng
trai-nghiem-khach-hang
Tài khoản TikTok chính thức có những quy tắc gì?
 • Mỗi cửa hàng chỉ có thể liên kết với một tài khoản TikTok chính .
 • Tên cửa hàng phải giống với tên người dùng và biệt danh của tài khoản chính . Nếu tên của cửa hàng TikTok thay đổi, tên người dùng và biệt danh của tài khoản chính cũng sẽ tự động thay đổi theo. Vì lý do này, vui lòng cẩn thận khi đổi tên cửa hàng.
 • Sau khi liên kết tài khoản, bạn không thể trực tiếp thay đổi biệt danh và tên người dùng của tài khoản chính trên TikTok. Bạn sẽ cần vào Trung tâm người bán của TikTok Shop để thay đổi tên cửa hàng.
 • Bạn có thể hủy liên kết tài khoản chính  sau khi liên kết tài khoản đó được 90 ngày
 • Không thể đồng thời liên kết cùng một tài khoản làm tài khoản chính của cửa hàng và tài khoản tiếp thị của cửa hàng

Cách liên kết tài khoản chính thức TikTok Shop
 1. 1.Vào Trung tâm người bán > Tài khoản của tôi > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản chính thức
Bước
Hướng dẫn
Demo
Bước 1
Đọc về tài khoản chính thức rồi nhấp vào “Liên kết tài khoản chính ” để liên kết tài khoản của bạn
Bước 2
Trong cửa sổ bật lên kèm mã QR, chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận XX”
Bước 3
Mở TikTok bằng tài khoản bạn muốn liên kết, sau đó sử dụng ứng dụng TikTok để quét mã QR và nhấp vào “Ủy quyền”
mo-tiktok
Bước 4
Trong Trung tâm người bán, hệ thống sẽ xác minh xem các tiêu chí tài khoản có được đáp ứng hay không. Nếu có, hãy nhấp vào “Liên kết tài khoản này” để thiết lập liên kết.
trung-tam-nguoi-ban
Bước 5
Xem thông tin tài khoản được liên kết: Sau khi thiết lập liên kết giữa cửa hàng và tài khoản chính  bạn có thể xem thông tin chi tiết về tài khoản chính thức, bao gồm ảnh đại diện, tên người dùng, biệt danh, số điện thoại di động, ngày liên kết và thông tin khác
thong-tin-tai-khoan
 1. .Trong ứng dụng TikTok Seller, vào Cài đặt > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản chính thức
Bước 1: Nhấp vào “Tài khoản chính ” để liên kết tài khoản
official-account-2
Bước 2: Nhập tên người dùng của tài khoản TikTok mà bạn muốn liên kết và chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận XX”
affiliate-account-1
Bước 3: Vào tài khoản TikTok mà bạn muốn liên kết và nhấp vào “Ủy quyền” trên trang ủy quyền
affiliate-account
Bước 4: Quay lại ứng dụng TikTok Seller và nhấp vào “Liên kết” để thiết lập liên kết
Bước 5: Xem thông tin tài khoản được liên kết: Sau khi thiết lập liên kết giữa cửa hàng và tài khoản chính thức, bạn có thể xem thông tin chi tiết về tài khoản chính , bao gồm ảnh đại diện, tên người dùng, biệt danh, số điện thoại di động, ngày liên kết và thông tin khác
official

Tài khoản chính thức TikTok Shop và tài khoản tiếp thị khác nhau như thế nào?
Cả tài khoản chính thức và tài khoản tiếp thị đều được liên kết với cửa hàng. Và đóng vai trò là tài khoản truyền thông có người sở hữu, giúp quảng bá TikTok Shop. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt:
 1. 1.Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản TikTok làm tài khoản chính, nhưng có thể liên kết tối đa bốn tài khoản làm tài khoản tiếp thị.
 1. 2.Tài khoản hiển thị các sản phẩm của cửa hàng trên trang hồ sơ của tài khoản TikTok dưới dạng trang cửa hàng, và bạn có thể sử dụng chức năng thiết kế cửa hàng để tiếp thị. Tài khoản tiếp thị hiển thị các sản phẩm của cửa hàng dưới dạng mục trưng bày, và bạn cần thêm sản phẩm vào mục trưng bày của tài khoản theo cách thủ công.
 1. 3.Tên người dùng và biệt danh của tài khoản chính thức phải giống với tên cửa hàng để thiết lập danh tính nhất quán và xây dựng lòng tin của người dùng. Tài khoản tiếp thị có thể sử dụng tên khác.
Loại tài khoản
Tài khoản truyền thông có người sở hữu
Nhà sáng tạo Liên kết
Tài khoản chính thức
Tài khoản tiếp thị
Số lượng tài khoản có thể liên kết với cửa hàng của bạn
1
4
Không giới hạn
Phương pháp hiển thị sản phẩm
Trang cửa hàng
Trưng bày
Trưng bày
Kênh bán hàng
Video, LIVE, trang cửa hàng
Video, LIVE, trưng bày
Video, LIVE, trưng bày
Tính năng thiết kế cửa hàng
Không
Không
Có thể hiển thị sản phẩm Liên kết
Không
Thêm sản phẩm theo cách thủ công vào trang cửa hàng/trưng bày
Không
Yêu cầu về tính nhất quán đối với tên cửa hàng và tên tài khoản
Không
Không

Làm thế nào để hủy liên kết tài khoản ?
Bạn có thể hủy liên kết tài khoản chính một lần trong vòng 90 ngày sau khi liên kết thành công.
Trên máy tính: Trung tâm người bán TikTok Shop > Tài khoản của tôi > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản chính thức > Hủy liên kết tài khoản chính thức
Trên thiết bị di động: Ứng dụng TikTok Seller > Cài đặt > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản chính thức > Hủy liên kết

You may also like

Leave a Comment