Home Chưa phân loại Tài khoản tiếp thị TikTok Shop

Tài khoản tiếp thị TikTok Shop

by

Các tài khoản TikTok khác với tài khoản TikTok chính thức được liên kết với TikTok Shop của bạn.


Lợi ích của tài khoản affiliate TikTok Shop là gì?
Việc liên kết nhiều tài khoản affiliate có thể giúp bạn thiết lập nhiều nguồn lưu lượng truy cập cho cửa hàng của mình. Các tài khoản khác nhau có thể sử dụng hình ảnh thương hiệu và nội mục tiêu tập trung khác nhau. Đồng thời bạn có thể sử dụng các chương trình khuyến mãi dạng video/LIVE khác nhau. Để sản phẩm trong cửa hàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn.Qua đó cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng.

Tài khoản tiếp thị TikTok Shop có những quy tắc gì?
  • Một TikTok Shop có thể liên kết với tối đa bốn tài khoản tiếp thị
  • Chỉ có thể hủy liên kết tài khoản sau khi tạo liên kết được 24 giờ
  • Có thể liên kết các kênh tiếp thị đến 10 lần trong vòng 180 ngà . Bạn không thể thay đổi các kênh tiếp thị quá thường xuyên
  • Không thể đồng thời liên kết cùng một tài khoản làm tài khoản chính thức của cửa hàng và tài khoản tiếp thị của cửa hàng

Cách liên kết tài khoản tiếp thị TikTok Shop
  1. 1.Trong Trung tâm người bán, vào Tài khoản của tôi > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản tiếp thị
Bước
Hướng dẫn
Demo
Bước 1
Nhấp vào “Liên kết tài khoản affiliate mới” để liên kết tài khoản
lien-ket-tai-khoan
Bước 2
Nhập tên người dùng hoặc biệt danh của tài khoản bạn muốn liên kết để tìm kiếm tài khoản. Sau đó nhấp vào “Tiếp”
nhap-ten-nguoi-dung
Bước 3
Hệ thống xác minh để đảm bảo tài khoản đáp ứng tiêu chí liên kết. Nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí, hãy nhấp vào “Gửi lời mời” .và một lời mời sẽ được gửi đến tài khoản TikTok tương ứng trong ứng dụng TikTok. Sau khi tài khoản TikTok chấp nhận lời mời, liên kết sẽ được thiết lập.
Bước 4
Xem tài khoản đã liên kết: Sau khi liên kết tài khoản, bạn có thể xem tên người dùng, địa chỉ email và thông tin khác qua tab “Tài khoản affiliate”
  1. 2.Trong ứng dụng TikTok Seller, vào Tài khoản của tôi > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản tiếp thị
Bước 1: Nhấp vào “Tài khoảnaffiliate” để liên kết tài khoản
Bước 2: Nhập tên người dùng của tài khoản TikTok bạn muốn liên kết và nhấp vào “Liên kết tài khoản affiliate mới”
Bước 3: Hệ thống xác minh để đảm bảo tài khoản đáp ứng tiêu chí liên kết. Nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí, hãy nhấp vào “Gửi lời mời” và một lời mời sẽ được gửi đến tài khoản TikTok tương ứng trong ứng dụng TikTok
Bước 4: Xem tài khoản đã liên kết: Sau khi liên kết tài khoản, bạn có thể xem tên người dùng, địa chỉ email và thông tin khác qua tab “Tài khoản affiliate”
buoc2
buoc4

Tài khoản affiliate TikTok Shop và tài khoản chính thức khác nhau như thế nào?
Cả tài khoản chính thức và tài khoản affiliate đều được liên kết với cửa hàng. Và đóng vai trò là tài khoản truyền thông có người sở hữu, giúp quảng bá TikTok Shop. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt:
  1. 1.Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản TikTok làm tài khoản chính thức. Nhưng có thể liên kết tối đa bốn tài khoản làm tài khoản affiliate
  1. 2.Tài khoản chính thức hiển thị các sản phẩm của cửa hàng trên trang hồ sơ của tài khoản TikTok dưới dạng trang cửa hàng. Và bạn có thể sử dụng chức năng thiết kế cửa hàng để tiếp thị (sau cuối tháng 5). Tài khoản affiliate hiển thị các sản phẩm của cửa hàng dưới dạng mục trưng bày. Và bạn cần thêm sản phẩm vào mục trưng bày của tài khoản theo cách thủ công.
  1. 3.Tên người dùng và biệt danh của tài khoản chính thức phải giống với tên cửa hàng. Để thiết lập danh tính nhất quán và xây dựng lòng tin của người dùng. Tài khoảnaffiliate có thể sử dụng tên khác.

Cách hủy liên kết tài khoản affiliate
Bạn có thể hủy liên kết tài khoản affiliate sau khi liên kết tài khoản đó được 24 giờ.
Trong Trung tâm người bán, vào Tài khoản của tôi > Tài khoản TikTok đã liên kết > Tài khoản tiếp thị – Hủy liên kết Tài khoản tiếp thị trên Ứng dụng TikTok: Ứng dụng TikTok Seller – Cài đặt – Tài khoản TikTok đã liên kết – Tài khoản tiếp thị – Hủy liên kết

You may also like

Leave a Comment