Home Chưa phân loại Tham gia Quảng cáo mua sắm

Tham gia Quảng cáo mua sắm

by
Để hoàn tất quy trình tham gia quảng cáo mua sắm qua các bước dưới đây, trước tiên, vui lòng đảm bảo rằng quản lý khách hàng TikTok đã bật tính năng này cho cửa hàng của bạn

Tham gia Quảng cáo mua sắm trong Trung tâm cho người bán hàng
Quy trình tham gia Quảng cáo trong Trung tâm cho người bán hàng cho phép các nhà quảng cáo trên TikTok Shop dễ dàng liên kết tài khoản Trung tâm doanh nghiệp, tài khoản Trình quản lý quảng cáo và tài khoản TikTok với cửa hàng của họ để tiến hành quảng cáo.
Bạn phải đăng nhập vào Trung tâm cho người bán hàng với tư cách là Chủ cửa hàng, Quản trị viên chính hoặc Người quản lý quảng cáo thì mới liên kết được tài khoản. Vui lòng thực hiện các bước bên dưới.
Bước 1: Kết nối với tài khoản Trung tâm doanh nghiệp hiện có của bạn hoặc tạo một tài khoản mới
image.png
Bước 2: Kết nối với tài khoản Trình quản lý quảng cáo hiện có của bạn hoặc tạo một tài khoản mới
Bước 3: Kết nối tài khoản TikTok của bạn (hồ sơ TikTok mà bạn sẽ sử dụng để quảng cáo)
image.png
Bước 4: Bắt đầu quảng cáo
  • Để bắt đầu quảng cáo từ Trung tâm cho người bán hàng, nhấp vào “Quảng cáo” > “Tổng quan” > “Tạo chiến dịch”. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến Trình quản lý quảng cáo. 
  • Chọn mục tiêu chiến dịch của bạn: “Mua tại cửa hàng”.

Chia sẻ quyền: Bạn muốn chia sẻ quyền để cho phép cả những người dùng khác tạo quảng cáo?
Tùy chọn 1: Chia sẻ TikTok Shop của bạn với một thành viên Trung tâm doanh nghiệp khác (ví dụ: một thành viên khác trong nhóm của bạn)
  • “Thêm thành viên” và chỉ định quyền quảng cáo cửa hàng
Tùy chọn 2: Chia sẻ cửa hàng của bạn với một Trung tâm doanh nghiệp khác (ví dụ: công ty quảng cáo)Tùy chọn 2: Chia sẻ cửa hàng của bạn với một Trung tâm doanh nghiệp khác (ví dụ: công ty quảng cáo)
  • Nhấp vào cửa hàng rồi chọn “chia sẻ với đối tác”

Câu hỏi thường gặp và Khắc phục sự cố
1. Tôi không nhìn thấy mục Quảng cáo trong menu của Trung tâm cho người bán hàng:
Quan trọng: Chỉ những người dùng có vai trò chủ cửa hàng, quản trị viên chính hoặc người quản lý quảng cáo của cửa hàng mới có thể nhìn thấy mục Quảng cáo. Tuy nhiên, khi đã liên kết các tài khoản liên quan khác, những người dùng khác có các quyền liên quan cũng có thể tạo quảng cáo. 
2. Tôi không hoàn tất được các bước kết nối Trung tâm doanh nghiệp của mình:
Vấn đề có lẽ nằm ở quyền của bạn. 
  • Để liên kết các tài khoản trong TikTok Shop, bạn cần đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, quản trị viên chính hoặc người quản lý quảng cáo của TikTok Shop
  • Để kết nối một Trung tâm doanh nghiệp hiện có với một cửa hàng, bạn cần là quản trị viên của Trung tâm doanh nghiệp đó
  • Để tạo quảng cáo, bạn cần được cấp quyền quảng cáo cửa hàng (xem tùy chọn 1 và 2)
3. Tôi không có tài khoản Trung tâm doanh nghiệp nhưng tôi có tài khoản Trình quản lý quảng cáo. Tôi nên làm gì để kết nối tài khoản Trình quản lý quảng cáo đó?
Trước tiên, hãy tạo một tài khoản Trung tâm doanh nghiệp trong Trung tâm cho người bán hàng. Sau đó, tiếp tục thực hiện các bước còn lại trong Trung tâm cho người bán hàng.
4. Tôi vừa tạo một tài khoản Trình quản lý quảng cáo mới. Tại sao hệ thống thông báo rằng tài khoản của tôi đang được xét duyệt? 
Điều này có nghĩa là hệ thống vẫn đang xét duyệt tài khoản mới. Vui lòng đợi đến khi quy trình hoàn tất. 
5. Tôi có thể tìm hỗ trợ ở đâu nếu gặp sự cố trong tab Quảng cáo trong Trung tâm cho người bán hàng?
Vui lòng gửi phiếu Trung tâm trợ giúp trong danh mục “Quảng cáo”:
image.png

You may also like

Leave a Comment