Home Chưa phân loại Thanh quyết toán của tôi

Thanh quyết toán của tôi

by
Tính năng
Chi tiết
Ảnh chụp màn hình (Xin chờ để được cập nhật)
Quy tắc thanh quyết toán
 • Các đơn hàng sẽ được thanh toán và sẵn sàng rút tiền vào tài khoản người bán một ngày sau khi đơn hàng được hoàn thành (hoàn thành có nghĩa là 6 ngày sau khi gói hàng được giao và không có yêu cầu hoàn tiền hoặc trả hàng đang xử lý, hoặc sau khi hoàn tất quá trình hậu mãi), và cả khi số tiền đạt đến ngưỡng thanh toán.
 • Ví dụ: Đối với một đơn hàng đã được đặt và thanh toán vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, sau đó được giao vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, và hoàn thành vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, đơn hàng đó sẽ được quyết toán vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 và có thể rút tiền.
Kiểm tra Bản ghi đã quyết toán
 • Lối vào: Tài chính -> Bản ghi đã quyết toán
 • Dữ liệu trực tiếp
 • Kiểm tra số tiền thu nhập đã được quyết toán (kỳ trước, tuần này, tháng này, Tổng số)
 • Tìm kiếm và xuất
 • Tìm kiếm bản ghi thanh toán dựa trên ID đơn hàng/ID điều chỉnh và bộ lọc khoảng thời gian
 • Xuất lịch sử đã quyết toán (khoảng thời gian chọn không được vượt quá 90 ngày)
 • Chi tiết phân tích quyết toán:
 • Nhấp vào “Xem chi tiết”, bạn có thể xem chi tiết phân tích quyết toán của đơn hàng này
Kiểm tra
Bản ghi Cần quyết toán
 • Lối vào: Tài chính -> rút tiền -> cần quyết toán
 • Dữ liệu Trực tiếp: Kiểm tra tổng số tiền thu nhập sẽ được quyết toán
 • Xem chi tiết
 • Nhấp vào “Xem đơn hàng”, bạn có thể xem chi tiết đơn hàng liên quan
 • Trạng thái đơn hàng: Hoàn thành, không đầy đủ
 • Trạng thái thanh toán: Cần thanh toán, Đang tiến hành
 • Thông báo Quan trọng
 • Cần quyết toán sẽ thể hiện khoản thanh toán ước tính: có nghĩa là các khoản phí liên quan chưa được khấu trừ (Số tiền Cần thanh toán của Người bán được hiển thị chưa trừ phí thanh toán hoặc phí vận chuyển thực tế của người bán, v.v.)
 • Đơn hàng được quyết toán bởi 2 lý do sau:
 • 1) Một số đơn hàng vẫn chưa hoàn thành. (Trạng thái đơn hàng là Chưa hoàn thành có nghĩa là gói hàng chưa được giao, hoặc đơn hàng vẫn còn trong thời gian hậu mãi, hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền liên quan đến đơn hàng này vẫn chưa kết thúc)
 • 2) Thu nhập của người bán chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc tất cả số tiền quyết toán cho đơn hàng đã hoàn thành cho đến nay là số âm

You may also like

Leave a Comment