Home Chưa phân loại Thay đổi về quyền và quy tắc tài khoản chính thức TikTok Shop

Thay đổi về quyền và quy tắc tài khoản chính thức TikTok Shop

by

Thay đổi về quyền và quy tắc tài khoản chính thức TikTok Shop

Tài khoản chính thức TikTok Shop là gì?
Một tài khoản TikTok chính thức đại diện cho một TikTok Shop trên TikTok được gọi là tài khoản chính thức TikTok Shop. Tài khoản chính thức được tự động tích hợp với tài khoản cửa hàng. Và sẽ sớm có quyền tùy chỉnh cách cửa hàng của họ được hiển thị trong tài khoản chính thức. Để biết thêm thông tin về quyền và quy tắc liên quan đến tài khoản chính thức TikTok Shop

Trang cửa hàng là gì?
Sau khi tài khoản chính thức được liên kết, tài khoản đó có thể tạo nội dung cho sản phẩm riêng của người bán và bán sản phẩm thông qua video ngắn và buổi phát trực tiếp. Ngoài ra, trang cửa hàng sẽ được thêm vào trang hồ sơ của tài khoản chính thức. Giúp người tiêu dùng duyệt sản phẩm của cửa hàng trực tiếp từ bên trong TikTok. Và xây dựng lòng tin vào người bán. Trong tương lai, trang cửa hàng cũng sẽ trở thành nơi diễn ra các chiến dịch và tiếp thị thương hiệu.

Tại sao chúng tôi thay đổi cách thức hoạt động của tài khoản chính thức?
Bằng việc yêu cầu tên cửa hàng và tên của tài khoản chính thức được  liên kết phải thay đổi về quyền giống nhau, hiển thị trang cửa hàng chính thức trong toàn bộ quá trình giao dịch và giúp khách hàng hiểu rõ cửa hàng nào được liên kết chính thức với tài khoản TikTok, chúng tôi hướng đến mục tiêu tăng lòng tin của người dùng đối với tài khoản chính thức và hướng người theo dõi trực tiếp đến cửa hàng để mua hàng. Khi lòng tin vào tài khoản chính thức ngày càng tăng, tài khoản chính thức sẽ xây dựng được cơ sở người theo dõi và phát triển thành công cụ quan trọng để thu hút lưu lượng truy cập. 

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến ai?
 1. 1.Người bán đã liên kết tài khoản chính thức. Các yêu cầu về cách liên kết cửa hàng sẽ được thay đổi và các tính năng mới sẽ được bổ sung. 
 1. 2.Người bán thay đổi tài khoản nào là tài khoản chính thức hoặc người bán mới liên kết tài khoản chính thức sau sự thay đổi này. Trong trường hợp này, quy trình mới sẽ được áp dụng.

Thay đổi về quyền này sẽ có hiệu lực khi nào?
 1. 1.1. Dựa trên nguyên tắc “tên tài khoản chính thức phải phù hợp với tên cửa hàng”, nền tảng sẽ mở lối vào nâng cấp tài khoản chính thức sau ngày 20 tháng 9 năm 2022. Khi đó, bạn có thể nâng cấp tài khoản chính thức bị ràng buộc. . Nếu bạn chưa ràng buộc tài khoản chính thức, tài khoản chính thức bị ràng buộc sẽ tự động được nâng cấp sau khi cổng nâng cấp được mở.
 1. 2.Sau ngày 20 tháng 9 năm 2022, nền tảng sẽ khởi chạy chức năng trang cửa hàng cho các tài khoản chính thức được nâng cấp. Sau khi nâng cấp thành công tài khoản chính thức bị ràng buộc hoặc liên kết thành công tài khoản chính thức mới, bạn có thể sử dụng trang cửa hàng trong Ứng dụng TikTok để hiển thị các sản phẩm trong cửa hàng. Để biết thêm thông tin về trang cửa hàng
 1. 3.Bạn có thể nâng cấp lên tài khoản chính thức của mình trước tháng 10 sau khi nền tảng mở cổng nâng cấp. Nếu bạn không nâng cấp trước đó, nền tảng sẽ tự động nâng cấp tài khoản chính thức của bạn và tên cửa hàng sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản chính thức bị ràng buộc của bạn. Sau khi nâng cấp, bạn không thể tự mình sửa đổi tên tài khoản chính thức của mình. Bạn chỉ có thể đồng bộ hóa tên của tài khoản chính thức bằng cách sửa đổi tên cửa hàng.

Làm thế nào để nâng cấp tài khoản chính thức của tôi?
Sau ngày 20 tháng 9 năm 2022, bạn có thể đăng nhập vào Trung tâm người bán TikTok Shop. Sau đó nhập trang “Liên kết tài khoản TikTok” trong tab “Tài khoản của tôi”. Nhấp vào nút ‘Nâng cấp tài khoản TikTok’ trong cửa sổ bật lên và làm theo hướng dẫn để hoàn tất các bước nâng cấp. Nếu bạn không nâng cấp tài khoản chính thức của mình trước tháng 10 năm 2022. Nền tảng sẽ tự động nâng cấp cho bạn, điều đó sẽ thay đổi tên tài khoản chính thức của bạn thành tên cửa hàng.

Sẽ có những thay đổi nào đối với người bán và tài khoản?
Thay đổi đối với người bán
Nếu người bán đã liên kết tài khoản chính thức
 1. 1.Tài khoản chính thức bị ràng buộc bởi cửa hàng cần được nâng cấp để sử dụng tính năng trang cửa hàng;
 1. 2.Sau khi tài khoản chính thức được nâng cấp, tên tài khoản chính thức sẽ tự động được đổi thành tên cửa hàng;
 1. 3.Sau khi tài khoản chính thức được nâng cấp, không thể sửa đổi tên trong Ứng dụng TikTok. Bạn chỉ có thể thay đổi tên cửa hàng và nó sẽ đồng bộ với tên tài khoản chính thức;
 1. 4.Sau khi tài khoản chính thức được nâng cấp, việc hủy liên kết chỉ có thể được thực hiện trong Trung tâm người bán;
 1. 5.Tài khoản chính thức có thể không bị ràng buộc sau 24 giờ kể từ khi ràng buộc thành công. Xin lưu ý rằng chính thức chỉ có thể được hủy liên kết 3 lần.
Nếu người bán chưa liên kết tài khoản chính thức
 1. 1.Quy trình liên kết mới sẽ được áp dụng sau khi liên kết một tài khoản chính thức trên TikTok.
 1. 2.Sau khi tài khoản được liên kết, tên tài khoản và tên người dùng sẽ tự động được đổi thành tên cửa hàng. Người dùng không thể đổi tên và tên người dùng của tài khoản chính thức trong ứng dụng TikTok được nữa. Nếu bạn muốn đổi tên và tên người dùng của một tài khoản chính thức. Bạn chỉ có thể đổi bằng cách đổi tên cửa hàng. 
Thay đổi đối với tài khoản
Thay đổi đối với tài khoản chính thức
 1. 1.Có một bước xác minh bằng mã QR mới trong quy trình liên kết.
 1. 2.Không thể đổi tên và tên người dùng của tài khoản chính thức trong ứng dụng TikTok.
 1. 3.Trang hồ sơ của tài khoản chính thức có một trang cửa hàng thay vì trang trưng bày. Người tiêu dùng có thể nhấp vào biểu tượng cửa hàng để vào cửa hàng. Trang cửa hàng chỉ hiển thị các sản phẩm do cửa hàng bán. Cửa hàng này được liên kết với tài khoản chính thức. Tài khoản chính thức không thể hiển thị các sản phẩm Liên kết được nữa. 
 1. 4.Tài khoản chính thức có liên kết đến trang cửa hàng. Trong tất cả các tình huống mua sắm qua buổi phát trực tiếp và video.
Thay đổi đối với tài khoản tiếp thị
Không có thay đổi nào đối với tài khoản tiếp thị.
Thay đổi đối với tài khoản nhà sáng tạo Liên kết
Chỉ các sản phẩm Liên kết mới được hiển thị trong mục trưng bày trên trang hồ sơ của tài khoản nhà sáng Liên kết. Tài khoản Liên kết không thể hiển thị sản phẩm của cửa hàng nữa. Nếu bạn có tài khoản Liên kết đã được liên kết với tài khoản chính thức của cửa hàng. Các sản phẩm của cửa hàng sẽ bị xóa khỏi mục trưng bày. Nếu bạn muốn tiếp tục bán sản phẩm từ cửa hàng bằng tài khoản này. Tài khoản có thể thêm những sản phẩm này lại thông qua Liên kết.

Câu hỏi thường gặp
Sự khác biệt giữa tài khoản chính thức, tài khoản tiếp thị và tài khoản Liên kết là gì?
Loại tài khoản 
Tài khoản truyền thông có người sở hữu
Tài khoản nhà sáng tạo Liên kết
Tài khoản chính thức
Tài khoản tiếp thị
Số lượng tài khoản bạn có thể liên kết
1
Tối đa 4
Không giới hạn
Cách thức sản phẩm được hiển thị trên trang hồ sơ TikTok
Trang cửa hàng
Trưng bày
Trưng bày
Các cách sản phẩm được bán
Qua video, phát trực tiếp và trang cửa hàng
Qua video, phát trực tiếp và trưng bày
Qua video, phát trực tiếp và trưng bày
Các sản phẩm Liên kết có thể được hiển thị trong mục trưng bày không?
Không
Các sản phẩm của cửa hàng có tự động được đồng bộ với trang cửa hàng/mục trưng bày không?
Không
Không, bạn cần thêm các sản phẩm này vào mục trưng bày qua Liên kết
Tên người dùng và tên tài khoản có giống với tên cửa hàng không?
Không
Không
Tài khoản chính thức có thể bán sản phẩm thông qua Liên kết không?
Về mặt cơ bản là có, nhưng chúng tôi không khuyến khích người bán làm điều này. Tài khoản chính thức phải là đại diện chính thức của cửa hàng trên TikTok và thể hiện danh tính nhất quán cho người tiêu dùng. Do đó, các sản phẩm Liên kết không còn được hiển thị trên trang cửa hàng của trang hồ sơ của tài khoản chính thức trong TikTok nữa. 
Lợi ích của việc liên kết tài khoản chính thức là gì?
 • Các sản phẩm trong cửa hàng của bạn sẽ được tự động thêm vào trang cửa hàng của tài khoản chính thức. Trang cửa hàng có thể được sử dụng làm trang chính để xây dựng thương hiệu và hiển thị sản phẩm. Trong tương lai, tính năng thiết kế cửa hàng sẽ giúp bạn cải thiện cách trưng bày và xây dựng thương hiệu cho cửa hàng của mình, nhờ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng.
 • Tăng lưu lượng truy cập: 1) Trang hồ sơ hiển thị liên kết trang cửa hàng. 2) Nhiều người dùng hơn sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng của bạn từ các buổi phát trực tiếp và các tình huống bán hàng khác. 
 • Bạn có thể nhận được rất nhiều lượt hiển thị từ những người dùng chủ động tìm kiếm tài khoản chính thức hoặc tên cửa hàng.
Làm thế nào để hủy liên kết tài khoản chính thức?
Bạn cần hủy liên kết tài khoản chính thức khỏi cửa hàng của mình 24 giờ sau khi liên kết thành công. Xin lưu ý rằng tài khoản chính thức chỉ có thể được hủy liên kết 3 lần.
Cách hủy liên kết tài khoản chính thức
Đăng nhập vào Trung tâm người bán TikTok Shop > > Quản lý tài khoản TikTok. Sau đó nhấp vào nút “Hủy liên kết” bên dưới “Tài khoản chính thức” để hủy liên kết giữa tài khoản chính thức và cửa hàng..
Điều gì sẽ xảy ra khi tôi hủy liên kết tài khoản chính thức?
 1. 1.Các sản phẩm trong cửa hàng sẽ không tự động đồng bộ với trang hồ sơ của tài khoản. Nhưng bạn vẫn có tiếp tục bán các sản phẩm này qua buổi phát trực tiếp và video. Nếu bạn muốn tiếp tục bán sản phẩm của cửa hàng, bạn cần thêm lại sản phẩm qua mục Liên kết.
 1. 2.Nếu trước đây, bạn đã đặt quảng cáo thương mại điện tử cho tài khoản TikTok này. Quảng cáo có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Tại sao lại có tab “Cửa hàng” trong trang hồ sơ của tôi sau khi tôi liên kết tài khoản chính thức?
Trang hồ sơ của tài khoản chính thức đã được nâng cấp để hiển thị trang cửa hàng. Thể hiện cửa hàng tốt hơn cho người dùng TikTok. 
Làm thế nào để thay đổi về quyền tên cửa hàng?
Bạn có thể đổi tên cửa hàng tối đa một lần mỗi tháng. 
Đăng nhập vào Trung tâm người bán TikTok Shop và vào Tài khoản của tôi > Hồ sơ người bán >Thông tin người bán và nhấp vào “Đổi” bên cạnh “Tên cửa hàng” để đổi tên của cửa hàng của bạn.
seller-profile 
Làm thế nào để đổi tên tài khoản chính thức (biệt danh) và tên người dùng?
Trước khi đổi: 
Mở ứng dụng TikTok, vào trang hồ sơ ở góc dưới bên phải, nhấp vào “Chỉnh sửa hồ sơ” để đổi tên và tên người dùng tài khoản TikTok của bạn.
thay-doi-ve-quyen
thay-doi-ve-quyen-2
Sau khi đổi: 
Đổi tên cửa hàng trong Trung tâm người bán TikTok, sau đó và tên tài khoản chính thức và tên người dùng sẽ tự động được đổi thành tên cửa hàng. 
Tại sao tên tài khoản chính thức và tên cửa hàng của tôi giống nhau sau khi tôi liên kết tài khoản chính thức? 
Đây là lợi ích của việc liên kết tài khoản làm tài khoản chính thức. Sau khi các tài khoản được liên kết, tài khoản chính thức sẽ có cùng tên với tên cửa hàng. Nó giúp thể hiện danh tính nhất quán cho khách hàng và xây dựng lòng tin ở thương hiệu của bạn. 
Tại sao tên tài khoản chính thức của tôi không đổi thành tên cửa hàng của tôi?
Có thể có hai lý do:
 1. 1.Tên cửa hàng của bạn dài hơn 30 ký tự, nghĩa là bạn không thể sử dụng tên này làm tên tài khoản chính thức TikTok. Bạn sẽ cần đổi tên cửa hàng để đáp ứng quy tắc và đảm bảo giống với tên tài khoản chính thức và tên người dùng của bạn.
 1. 2.Tên cửa hàng của bạn đã được một người dùng TikTok khác sử dụng làm tên tài khoản TikTok. Trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng tên này làm tên cửa hàng và thay đổi về quyền tên tài khoản chính thức. Bạn sẽ cần đổi tên cửa hàng để đáp ứng quy tắc và đảm bảo giống với tên tài khoản chính thức và tên người dùng của bạn.

Tại sao tôi không thể thay đổi về quyền tên cửa hàng của mình?

Nếu bạn đã liên kết một tài khoản chính thức và bạn không thể đổi thành tên cửa hàng mới. Có thể tên cửa hàng của bạn đã được một cửa hàng khác sử dụng. Hoặc là tên tài khoản của một người dùng TikTok khác (hệ thống sẽ cho bạn biết lý do). Vui lòng thay đổi về quyền chọn tên cửa hàng khác.
Nếu bạn chưa liên kết tài khoản chính thức, có thể tên cửa hàng của bạn không tuân thủ quy tắc của TikTok Shop. Và chưa được phê duyệt trong giai đoạn xét duyệt.

Tại sao tôi không thể tên người dùng/tên của tài khoản chính thức của mình?

Vì tài khoản TikTok của bạn đã được liên kết với cửa hàng của bạn làm tài khoản chính thức, nên tên tài khoản TikTok của bạn phải giống với tên cửa hàng. Vì vậy, bạn chỉ có thể đổi tên tài khoản chính thức bằng cách đổi tên cửa hàng của bạn.

You may also like

Leave a Comment