Home Chưa phân loại Ưu đãi chớp nhoáng của người bán

Ưu đãi chớp nhoáng của người bán

by
1. Ưu đãi chớp nhoáng của người bán là gì?
 • Giá trị: Ưu đãi chớp nhoáng tạo ra cảm giác cấp bách để giúp thúc đẩy bán hàng.
 • Định nghĩa: Ưu đãi chớp nhoáng của người bán là một công cụ khuyến mãi cho phép người bán đặt khuyến mãi chiết khấu có giới hạn về thời gian. Giá ưu đãi chớp nhoáng được đặt cho các sản phẩm cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Người bán chịu chi phí khuyến mãi. Người bán có thể đặt ưu đãi chớp nhoáng trong Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Ưu đãi chớp nhoáng.
 • Lưu ý khi sử dụng:
  • Một ưu đãi chớp nhoáng chỉ có thể áp dụng cho một sản phẩm tại một thời điểm. 
  • Không thể áp dụng cùng lúc giá ưu đãi chớp nhoáng của người bán với giá chiết khấu của người bán. Nếu cả hai được đặt cho một sản phẩm cụ thể, giá ưu đãi chớp nhoáng sẽ được hiển thị. 
  • Không thể áp dụng cùng lúc giá ưu đãi chớp nhoáng của người bán với chiết khấu do TikTok Shop cung cấp. Nếu cả hai được đặt, giá ưu đãi chớp nhoáng sẽ được hiển thị. 
  • Giá ưu đãi chớp nhoáng của người bán được áp dụng cho SPU. Nếu sản phẩm được cung cấp giá ưu đãi chớp nhoáng, tất cả các SKU thuộc SPU đó sẽ được quảng bá ở mức giá đó. 
– Có yêu cầu về giá cho ưu đãi chớp nhoáng:
 • Sản phẩm có lịch sử đặt hàng trong 30 ngày qua: Giá ưu đãi chớp nhoáng phải thấp hơn hoặc bằng giá thấp nhất mà người dùng thanh toán trong bất kỳ đơn hàng nào, trừ các đơn hàng ưu đãi chớp nhoáng trong 30 ngày qua (không bao gồm phí vận chuyển, thuế hoặc bất kỳ khoản chiết khấu nào khác được do TikTok Shop cung cấp).
 • Sản phẩm không có lịch sử đặt hàng: Giá ưu đãi chớp nhoáng phải thấp hơn giá bán lẻ ban đầu.
2. Cách tạo ưu đãi chớp nhoáng
2.1 Cách thức truy cập
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Ưu đãi chớp nhoáng
 • Nhấp vào “Tạo ưu đãi chớp nhoáng” để tạo ưu đãi chớp nhoáng mới
2.2 Kiểm tra yêu cầu về giá
 • Kiểm tra yêu cầu về giá
 • Yêu cầu về giá
  • Sản phẩm có lịch sử đặt hàng trong 30 ngày qua: Giá ưu đãi chớp nhoáng phải thấp hơn hoặc bằng giá thấp nhất mà người dùng thanh toán trong bất kỳ đơn hàng nào, trừ các đơn hàng ưu đãi chớp nhoáng trong 30 ngày qua (không bao gồm phí vận chuyển, thuế hoặc bất kỳ khoản chiết khấu nào khác được do TikTok Shop cung cấp).
  • Sản phẩm không có lịch sử đặt hàng: Giá ưu đãi chớp nhoáng phải thấp hơn giá bán lẻ ban đầu.
 • Các hạn chế khác
  • Một sản phẩm chỉ có thể xuất hiện trong một ưu đãi chớp nhoáng.
  • Ưu đãi chớp nhoáng có mức độ ưu tiên cao nhất trong tất cả các chương trình khuyến mãi. Nếu một sản phẩm có cả ưu đãi chớp nhoáng và chiết khấu, chỉ giá ưu đãi chớp nhoáng được hiển thị cho người mua.
2.3 Nhập thông tin cơ bản
 • Tên khuyến mãi
 • Thời hạn (ngày tại quốc gia/khu vực bán hàng)
2.4 Chọn sản phẩm
 • Nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn sản phẩm
 • Có hai cách để đặt “Giá ưu đãi” và “Giới hạn mua”.
  • Đặt một mức giá ưu đãi và giới hạn mua khác nhau cho từng sản phẩm trong mỗi hàng
  • Điền vào “Giá ưu đãi” và “Giới hạn mua” ở trên cùng, chọn tất cả sản phẩm bạn muốn áp dụng các con số này và nhấp vào “Cập nhật” để áp dụng cho tất cả sản phẩm đã chọn
  • Nếu giới hạn mua được đặt (ví dụ là 2), người dùng có thể mua 2 mặt hàng mỗi SKU sản phẩm, không phải mỗi sản phẩm
 • Giá ưu đãi chớp nhoáng phải đáp ứng các yêu cầu. Để biết chi tiết, vui lòng xem “Yêu cầu về giá” bên trên.
2.5 Gửi
3. Cách xem, chỉnh sửa và kết thúc ưu đãi chớp nhoáng của người bán
3.1 Cách thức truy cập
 • Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Khuyến mãi bán hàng -> Ưu đãi chớp nhoáng
 • Nhấp vào “Xem chi tiết” để xem các ưu đãi chớp nhoáng hiện có
3.2 Xem, chỉnh sửa hoặc kết thúc khuyến mãi ưu đãi chớp nhoáng
 • Xem 
 • Chỉnh sửa 
 • Hủy kích hoạt 
Lưu ý: Hành động có thể được thực hiện theo trạng thái
Trạng thái
Hành động
Sắp tới
Chỉnh sửa\hủy kích hoạt
Đang diễn ra
Chỉnh sửa\hủy kích hoạt
Hủy kích hoạt
/
Đã hết hạn
/
4. Cách người tiêu dùng truy cập ưu đãi chớp nhoáng
4.1 Đặt đơn hàng trong trang chi tiết sản phẩm
Người dùng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm từ mục trưng bày, video, phát trực tiếp hoặc kênh khác. Sau đó, người dùng có thể thấy biểu tượng “Ưu đãi chớp nhoáng” và thời gian còn lại của ưu đãi chớp nhoáng, cũng như giá ưu đãi chớp nhoáng và giá gốc.
4.2 Đặt hàng từ LIVE
Người dùng đặt một đơn hàng trực tiếp từ buổi phát trực tiếp. Người dùng có thể nhìn thấy biểu tượng “Ưu đãi chớp nhoáng” và thời gian còn lại cũng như giá ưu đãi chớp nhoáng.

You may also like

Leave a Comment